SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEGO STOWARZYSZENIA!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” powstało na początku 2006 roku. Swoim działaniem obejmuje obszar 5 gmin z północnej części województwa opolskiego tzn.: Kluczborka, Wołczyna, Byczyny, Olesna oraz Lasowic Wielkich.

Wdrożyliśmy Lokalną Strategię Rozwoju w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prowadzimy działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi. Aktualnie realizujemy Lokalną Strategię Rozwoju w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizujemy wiele ciekawych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W ramach Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych utworzonego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzimy doradztwo i szkolenia z zakresu zakładania i rozwoju organizacji pozarządowych.

Jesteśmy pierwszym na Opolszczyźnie certyfikowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Poprzez program „Działaj Lokalnie”, w ramach konkursuudzielamy granty: organizacjom i grupom nieformalnym z terenów wiejskich, na realizację projektów o charakterze dobra wspólnego. Na terenie województwa opolskiego byliśmy również operatorem programu „Kierunek FIO”, w ramach którego udzielaliśmy dotacji do 5000 zł na działania społeczne związane z potrzebami miejscowości integrujące społeczność lokalną.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Poznaj nas!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SZUKASZ INFORMACJI ZE STAREJ STRONY ?? ZAPRASZAMY DO NASZEGO ARCHIWUM

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tegoroczni Partnerzy