logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju

Tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” rozpoczyna pracę nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stwórz z nami strategię i miej wpływ na kierunek rozwoju obszaru gmin: Byczyna, Kluczbork (obszar wiejski), Lasowice Wielkie, Olesno, Wołczyn, Pokój.

Odtwórz wideo

Jesteśmy dla Was!

W Stowarzyszeniu LGD „Dolina Stobrawy” aktywnie wspieramy rozwój obszarów wiejskich i małych miast w północnej części województwa opolskiego. Wzmacniamy kompetencje liderów i animatorów lokalnych. Wspieramy rozwój przedsiębiorczości. Promujemy zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru.

Program Leader

 

Program Działaj Lokalnie

 

Stobrawski Inkubator Organizacji Pozarządowych

Edukacja Liderów i Animatorów

 

Wioski Tematyczne

 

Rozwój turystyki

Naszym celem jest zrównoważony rozwój obszaru

Tworzymy dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Żyjemy w zgodzie z przyrodą dbając o bioróżnorodność i kształtowanie postaw ekologicznych

Promujemy lokalne zasoby kultury, tradycji i historii naszego obszaru

Wspieramy edukację i aktywność mieszkańców wzmacniając ich kompetencje

Wesprzyj nasze działania!

POMÓŻ NAM

Pomagamy spełniać marzenia mieszkańców naszego obszaru dofinansowując ich projekty składane w konkursie „Działaj Lokalnie”. Ty również możesz pomóc spełniać marzenia innych. Wesprzyj konkurs „Działaj Lokalnie” i zostań darczyńcą.

Program Działaj Lokalnie

Misją programu „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W realizacji tych zadań służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Program „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie.

Odtwórz wideo

Dobre bo Lokalne II

Istotą projektu jest popularyzacja i przygotowanie produktów regionalnych do wejścia na komercyjne rynki, a dzięki nim wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów partnerskich LGD, a zwłaszcza do twórców ludowych, małych przedsiębiorstw, osób nieaktywnych zawodowo, kobiet, osób młodych oraz seniorów.

Aktualności

Uncategorized

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza wszystkich Członków na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2024r. (czwartek), o godzinie 16:00, (drugi termin 16:30) w Urzędzie Miejskim […]

dolina

0 Comments

Skip to content