logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju

Tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” rozpoczyna pracę nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stwórz z nami strategię i miej wpływ na kierunek rozwoju obszaru gmin: Byczyna, Kluczbork (obszar wiejski), Lasowice Wielkie, Olesno, Wołczyn, Pokój.

Odtwórz wideo

Jesteśmy dla Was!

W Stowarzyszeniu LGD „Dolina Stobrawy” aktywnie wspieramy rozwój obszarów wiejskich i małych miast w północnej części województwa opolskiego. Wzmacniamy kompetencje liderów i animatorów lokalnych. Wspieramy rozwój przedsiębiorczości. Promujemy zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru.

Program Leader

 

Program Działaj Lokalnie

 

Stobrawski Inkubator Organizacji Pozarządowych

Edukacja Liderów i Animatorów

 

Wioski Tematyczne

 

Rozwój turystyki

Naszym celem jest zrównoważony rozwój obszaru

Tworzymy dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Żyjemy w zgodzie z przyrodą dbając o bioróżnorodność i kształtowanie postaw ekologicznych

Promujemy lokalne zasoby kultury, tradycji i historii naszego obszaru

Wspieramy edukację i aktywność mieszkańców wzmacniając ich kompetencje

Wesprzyj nasze działania!

POMÓŻ NAM

Pomagamy spełniać marzenia mieszkańców naszego obszaru dofinansowując ich projekty składane w konkursie „Działaj Lokalnie”. Ty również możesz pomóc spełniać marzenia innych. Wesprzyj konkurs „Działaj Lokalnie” i zostań darczyńcą.

Program Działaj Lokalnie

Misją programu „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W realizacji tych zadań służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Program „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie.

Odtwórz wideo

Dobre bo Lokalne II

Istotą projektu jest popularyzacja i przygotowanie produktów regionalnych do wejścia na komercyjne rynki, a dzięki nim wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów partnerskich LGD, a zwłaszcza do twórców ludowych, małych przedsiębiorstw, osób nieaktywnych zawodowo, kobiet, osób młodych oraz seniorów.

Aktualności

Uncategorized

Spotkanie z historią lokalną

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie z lokalną historią, które odbędzie się 22.11.2023r. o godzinie 17.00 w siedzibie naszego stowarzyszenia ul. Moniuszki 4, Kluczbork. Program spotkania: 1. Przywitanie. 2. Kilka slajdów […]

dolina

0 Comments

Skip to content