logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Kluczbork, 09.11.2023r.

W związku z zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie:

– Nabór nr 30/2023 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 23.11.2023r. (czwartek),
w siedzibie Stowarzyszenia, (Kluczbork, ul. Moniuszki 4), o godzinie 10.00
.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.

2.  Wybór Sekretarzy.

3.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5.   Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.

6.   Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.  

7.   Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.

8.   Wolne głosy, wnioski i zapytania.   

Protokol-z-posiedzenia-Rady-Decyzyjnej-z-dnia-23.11.2023r.

Protokol-komisji-skrutacyjnej-z-dnia-23.11.2023r.

Uchwała wraz z listą operacji wybranych do finansowania.

Uchwała wraz z listą operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze.

 


Kluczbork, 26.04.2023r.

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie:

– Nabór nr 29/2023 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 11.05.2023r. (czwartek),
w siedzibie Stowarzyszenia, (Kluczbork, ul. Moniuszki 4), o godzinie 10.00
.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.

2.  Wybór Sekretarzy.

3.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5.   Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.

6.   Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.

7.   Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.

8.   Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokol-z-Posiedzenia-Rady-Decyzyjnej-z-dnia-11.05.2023r.

Protokol-Komisji-Skrutacyjnej-z-dnia-11.05.2023r.

Lista-operacji-zgodnych-autokorekta-24.08.2023r.

Lista-operacji-wybranych-autokorekta-24.08.2023r.


Kluczbork, 07.06.2022r.

Informujemy, że w związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie:

– Nabór nr 28/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej,

posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 22.06.2022r. (środa), w siedzibie Stowarzyszenia, (Kluczbork, ul. Moniuszki 4), o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół Komisji Skrutacyjnej

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej


Kluczbork, 17.02.2022r.

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie:

– Nabór nr 27/2022 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 09.03.2022r. (środa), w siedzibie Stowarzyszenia, (Kluczbork, ul. Moniuszki 4), o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 09.03.2022r. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej 09.03.2022r. 


Kluczbork, 05.10.2021r.

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie:

– Nabór nr 26/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej,

informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 19.10.2021r. (wtorek),
w siedzibie Stowarzyszenia, (Kluczbork, ul. Moniuszki 4), o godzinie 10.00
.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 19.10.2021r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej 19.10.2021r.


Kluczbork, 18.02.2021r.

W związku zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie:

– Nabór nr 24/2021 – Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych,

– Nabór nr 25/2021 – Rozwój rynków zbytu,

informuję, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 04.03.2021r. (czwartek),
w siedzibie Stowarzyszenia, (Kluczbork, ul. Moniuszki 4), o godzinie 10.00
.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie list wnioskodawców i ocenianych wniosków.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 04.03.2021r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej 04.03.2021r.

Aktualizacja 15.04.2021r.

Załączamy skorygowane dokumenty do naboru nr 24/2021.

Korekta dotyczy omyłki oczywistej ustalonej kwoty wsparcia we wniosku nr 2/24/2021 z kwoty 114 969,00 zł na kwotę 114 968,00 zł.

Protokół z Posiedzenia Rady Decyzyjnej 4 marca 2021r.

Protokół Komisji skrutacyjnej 4 marca 2021r.


Kluczbork, 05.05.2020r.

W związku z koniecznością ponownej oceny wniosków o numerach: 12/22/2019  i 1/23/2019, w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie:

– Nabór nr 22/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej,

– Nabór nr 23/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach,

w ramach których wpłynęły protesty i zostały uwzględnione przez Zarząd Województwa, informuję, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 19.05.2020r. (wtorek), w siedzibie Stowarzyszenia, (Kluczbork, ul. Moniuszki 4), o godzinie 9.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie list wnioskodawców i ocenianych wniosków.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy, a także protestów i pism z uzasadnieniem Zarządu Województwa oraz ponowna ocena operacji w wyniku uwzględnienia przez Zarząd Województwa protestu.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół komisji skrutacyjnej 19.05.2020r.

Protokół z Posiedzenia Rady Decyzyjnej 19.05.2020r.


Kluczbork, 23.01.2020r.

Zgodnie z procedurą przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” informujemy o zwołaniu przez Zarząd  posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia protestu w ramach autokontroli.
Informuję, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 6 lutego 2020 r. (czwartek), w siedzibie Stowarzyszenia, (Kluczbork, ul. Moniuszki 4), o godzinie 9.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 6. Rozpatrzenie protestu oraz uwzględnienie lub odrzucenie poszczególnych zarzutów zawartych w proteście.
 7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół komisji skrutacyjnej 06.02.2020r.

Protokół z Posiedzenia Rady Decyzyjnej 06.02.2020r.


Kluczbork, 03.01.2020r.

Informujemy, że w związku zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie:

– Nabór nr 21/2019 – Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych,

– Nabór nr 22/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej,

– Nabór nr 23/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach,

posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 20.01.2020r. (poniedziałek),
w siedzibie Stowarzyszenia, (Kluczbork, ul. Moniuszki 4), o godzinie 9.00
.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie list wnioskodawców i ocenianych wniosków.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 20.01.2020

Protokół komisji skrutacyjnej 20.01.2020


Kluczbork, 11.06.2019r.

W związku zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie:

– Nabór nr 14/2019 – Rozwój rynków zbytu,

– Nabór nr 15/2019 – Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

– Nabór nr 16/2019 – Wspieranie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw,

– Nabór nr 17/2019 – Wspieranie współpracy w zakresie usług turystycznych,

– Nabór nr 18/2019 – Wspieranie współpracy w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów
i usług lokalnych,

– Nabór nr 19/2019 – Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych,

– Nabór nr 20/2019 – Utworzenie miejsc umożliwiających prowadzenie edukacji regionalnej
i przyrodniczej,

informuję, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 25. 06. 2019r. (wtorek), w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza, (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 9.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie list wnioskodawców i ocenianych wniosków.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół komisji skrutacyjnej 25.06.2019

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 25.06.2019

Lista operacji zgodnych – aktualizacja w ramach uzupełnień do naboru 26.07.2019r.


Kluczbork, 27.12.2018r.

W związku zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, informuję, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 14. 01. 2019r. (poniedziałek), w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza, (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie list wnioskodawców i ocenianych wniosków.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół komisji skrutacyjnej 14.01.2019

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 14.01.2019r.

 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 
 
Kluczbork, 07.08.2018
 

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie rozwoju rynków zbytu, informuję, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. (wtorek),
w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 10.00
.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Protokół komisji skrutacyjnej

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 21.08.2018r.

 
Kluczbork, 18.06.2018r.
 
 
W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie projektu grantowego, informuję, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 2 lipca 2018 r. (poniedziałek),

w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie listy grantobiorców i ocenianych grantów.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków na granty w ramach naboru na projekt grantowy oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Analiza raportu z kontroli i odniesienie się do zaleceń.
 9. Analiza wniosku o wydanie pozytywnej opinii w związku ze zmianami w projekcie Pani Joanny Ptak-Fioncek
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół komisji skrutacyjnej 02.07.2018

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 02.07.2018


Kluczbork, 30. 10. 2017 r.

Informujemy, że w związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie projektu grantowego, informuję, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 16 listopada 2017 r. (czwartek),
w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 9.00
.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie listy grantobiorców i ocenianych grantów.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków na granty w ramach naboru na projekt grantowy oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej aktualizacja 22.11.2017r.

Protokół komisji skrutacyjnej 16.11.2017

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 16.11.2017


Kluczbork, 29.09.2017r.

Informujemy, że ponowna ocena operacji przez Radę w wyniku rozstrzygnięcia Zarządu Województwa w ramach naboru nr 5/2017 odbędzie się 17.10.2017r. o godzinie 9.00 w kluczborskim Ratuszu (sala konferencyjna na I piętrze).

Porządek obrad na posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” dnia 17.10.2017r.:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 6. Rozpatrzenie protestów skierowanych przez Zarząd Województwa do ponownej oceny oraz uwzględnienie lub odrzucenie poszczególnych zarzutów zawartych w proteście.
 7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej aktualizacja 24.10.2017r.
  Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 17.10.2017r.
  Protokół Komisji Skrutacyjnej 17.10.2017r.

Kluczbork, 18.08.2017

W związku ze złożeniem protestów o numerach: PROT/1/5/2017, PROT/3/5/2017, PROT/7/5/2017 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej i podnoszenia kompetencji w przedsiębiorstwach i decyzją Zarządu Stowarzyszenia o zwołaniu posiedzenia Rady, informuję, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 22 sierpnia 2017r. (wtorek) w biurze stowarzyszenia (Kluczbork, Rynek 1, pokój nr 6 ) o godzinie 9.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 6. Rozpatrzenie protestów oraz uwzględnienie lub odrzucenie poszczególnych zarzutów zawartych w proteście.
 7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej aktualizacja 29.08.2017r.

Protokół z Posiedzenia Rady Decyzyjnej 22.08.2017r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej 22.08.2017r.


Kluczbork, 07.08.2017

W związku ze złożeniem protestu o numerze PROT/6/4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i decyzją Zarządu Stowarzyszenia o zwołaniu posiedzenia Rady, informuję, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 11 sierpnia 2017r. (piątek) w biurze stowarzyszenia (Kluczbork, Rynek 1, pokój nr 6 ) o godzinie 14.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 6. Rozpatrzenie protestu oraz uwzględnienie lub odrzucenie poszczególnych zarzutów zawartych w proteście.
 7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej aktualizacja 18.08.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 11.08.2017r.

Protokół Komisji skrutacyjnej 11.08.2017r.


Kluczbork, 11.07.2017

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, informuję, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 25 lipca 2017 r. (wtorek), w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza, (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej aktualizacja 01.08.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 25.07.2017r.

Protokół komisji skrutacyjnej 25.07.2017r.


Kluczbork, 07.07.2017r.

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 21 lipca 2017r. (piątek), w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza, (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej aktualizacja 28.07.2017r.

Protokół komisji skrutacyjnej z 21.07.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 21.07.2017r.


Kluczbork, 06. 07. 2017 r.

 

W związku z uzupełnieniami do naboru nr 3/2017 informujemy, że posiedzenie specjalne Rady Decyzyjnej w ramach poddziałania 19.2 w zakresie „Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych.” w ramach naboru nr 3/2017 odbędzie się 13.07.2017r. o godzinie 13.00 w biurze stowarzyszenia, Rynek 1, pokój nr 6, Kluczbork.

                                                                          

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez każdego Członka Rady.
 6. Podjęcie uchwał w ramach naboru 3/2017 prowadzonego przez LGD
 7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej aktualizacja 20.07.2017r.

Protokół komisji skrutacyjnej 13.07.2017

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 13.07.2017


Kluczbork, 06.03.2017r.

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 20 marca 2017 r. (poniedziałek), w biurze Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”, (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej aktualizacja 27.03.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 20.03.2017r.

Protokół komisji skrutacyjnej 20.03.2017r.


Kluczbork, 19.01.2017r.

W związku z  możliwością wpływania odwołań w ramach naborów wniosków 1/2016 i 2/2016, informujemy, że ewentualne odwoławcze posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 27 stycznia 2017 r. (piątek), w biurze Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”, (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez każdego Członka Rady
 6. Przedstawienie odwołań.
 7. Omówienie odwołań do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej aktualizacja 2.02.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 27.01.2017r.

Propokół komisji skrutacyjnej 27.01.2017r.


Kluczbork, 22.12.2016r.

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej, informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 13 stycznia 2017 r. (piątek), w biurze Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”, (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 9.00.

Porządek obrad:
1.   Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
2.  Wybór Sekretarzy.
2.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.   Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.
5.    Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez każdego Członka Rady.
6.   Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
7.    Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej aktualizacja 19.01.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 13.01.2017r.

Protokół komisji skrutacyjnej

Skip to content