logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

„Bioróżnorodność Doliny Stobrawy”


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” pozyskało dofinansowanie w ramach konkursu nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


Głównym celem operacji pn. „Bioróżnorodność Doliny Stobrawy” jest: wzrost wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej na temat regionalnej bioróżnorodności oraz kreowanie postaw proekologicznych w społecznościach wiejskich województwa opolskiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wydanie, promocję i dystrybucję 5000 szt. egzemplarzy albumu fotograficznego z ptakami oraz organizację konferencji dla minimum 50 osób na temat bioróżnorodności naszego terenu w okresie od 01.05.2023r. do 31.10.2023r.


Operacja wpisuje się w:

Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Temat 1: Klimat, środowisko i biogospodarka – wymiana lub upowszechnianie wiedzy i doświadczeń.


Na realizację zadania pozyskaliśmy kwotę 73 800,00 zł.


Efekty realizacji operacji:

1. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich u minimum 50 osób biorących udział w konferencji oraz poprzez dystrybucję 5000 szt. egzemplarzy albumu fotograficznego.

2. Organizacja 1 konferencji mającej na celu wymianę wiedzy pomiędzy pięćdziesięcioma podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianę i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju poprzez wzmacnianie świadomości ekologicznej i bioróżnorodności oraz kreowanie postaw proekologicznych w społecznościach wiejskich.

3. Wzrost wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej na temat regionalnej bioróżnorodności oraz kreowanie postaw proekologicznych w społecznościach wiejskich województwa opolskiego poprzez wydanie, promocję i dystrybucję 5000 szt. egzemplarzy albumu fotograficznego z ptakami.Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl3

Skip to content