logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

„Dobre bo lokalne”

Z dumą informujemy, że 24.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisana została umowa dotycząca realizacji projektu pod tytułem:„Dobre bo lokalne”  Projekt współpracy realizować będzie sześciu partnerów:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, które jest koordynatorem projektu; Stowarzyszenie Kraina św. Anny; Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”; Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”; MAS Hranicko  z. s. z Czech.

Istotą projektu współpracy jest popularyzacja i przygotowanie produktów regionalnych do wejścia na komercyjne rynki, a dzięki nim wsparcie lokalnej przedsiębiorczości.

Cel ogólny: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości za pomocą produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne poprzez: inwentaryzację zasobów, diagnozę rynku i strategię marketingową dla dwóch grup cenowych produktu regionalnego, cykl szkoleń, organizację jarmarku folkloru, katalog produktu regionalnego i sklep internetowy, wyjazd studyjny, cykl programów telewizyjnych.

Projekt „Dobre bo lokalne” skierowany jest do mieszkańców obszarów partnerskich LGD, a zwłaszcza do twórców ludowych, małych przedsiębiorstw, osób nieaktywnych zawodowo, kobiet, osób młodych oraz seniorów. Realizowany będzie na całym obszarze LSR – ów lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie.

W ramach operacji zostanie przeprowadzonych szereg komplementarnych działań:

  • INWENTARYZACJA ZASOBÓW

Pierwszy etap projektu zakłada stworzenie lub zaktualizowanie baz twórców, produktów

i usług regionalnych na obszarach partnerskich LGD.

  • INTERAKTYWNA MAPA TWÓRCÓW

Efekty prac inwentaryzacyjnych zostaną naniesione na mapę interaktywną, na której będzie można zobaczyć, w jakim miejscu uprawia się tradycyjne wytwórstwo.

  • BADANIE RYNKU i STRATEGIA MARKETINGOWA

Badanie rynku ma odpowiedzieć na pytanie o szanse rynkowe produktów: Drugim etapem będzie zbudowanie strategii marketingowej w odniesieniu do konkretnych produktów regionalnych.

Badanie rynku oraz strategia marketingowa zostaną zrealizowane dla dwóch kategorii cenowych produktów.

  • CYKL SZKOLEŃ

Każda z LGD na swoim obszarze zorganizuje cykl szkoleń z zakresu przedsiębiorczości opartej

o produkt regionalny dla twórców, przedsiębiorców i innych zainteresowanych z obszarów wiejskich.

  • KONKURS NA PRODUKT REGIONALNY

W ramach projektu zostanie ogłoszonych  5 jednakowych konkursów dla obszaru LSR każdej z LGD na najlepszy produkt regionalny. Jego celem jest wyłonienie najlepszego produktu regionalnego w dwóch kategoriach cenowych. Nagrodą w konkursie będzie zrealizowanie zamówienia u zwycięzców, które zostaną bezpłatnie  rozdystrybuowane na obszarze działania partnerskich LGD jako gadżety promocyjne.

  • KATALOG – WYDAWNICTWO

Katalog produktów regionalnych zostanie wydany w dwóch wersjach – papierowej (nakład 5000 szt.) oraz on-line do wstawienia na strony www partnerów.

  • GABLOTY I MEBLE WYSTAWOWE

Każda z LGD, w miarę swoich możliwości, na swoim terenie wystawi meble wystawowe, w których będzie prezentować produkty lokalne wszystkich partnerskich LGD.

  • JARMARK FOLKLORU

Jarmark folkloru to impreza zorganizowana w  celu umożliwienie promocji i handlu wytwórcom pochodzącym z obszaru LSR partnerów oraz zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego regionu, skupionego wokół tradycyjnych form wytwórczych. W ramach jarmarku odbywać się będą pokazy pracy rękodzielników i rzemieślników artystycznych.

  • WYJAZD STUDYJNY

W ramach wizyty studyjnej partner z  Czech MASH, podzieli się doświadczeniem w promocji i wsparciu produktu regionalnego.

  • CYKL ODCINKÓW TELEWIZYJNYCH

W odcinkach zostaną pokazane najciekawsze produkty i usługi partnerów, bazujące na naturalnych zasobach LSR.

Planowane rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki działaniom operacji:

– podjęcie międzyterytorialnej współpracy LGD

– promocja lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych, turystycznych

oraz produktów lokalnych

– przeszkolenie mieszkańców LSR, w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych w zakresie wprowadzenia produktu regionalnego na rynek i podejmowania działań przedsiębiorczych,

– wsparcie sprzedaży produktów i usług wykorzystujących zasoby kulturowe,

– przeprowadzenie inwentaryzacji wytwórców i produktów regionalnych obszaru.

 

 

 

 

 

 

 


Zapraszamy na Jarmark!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz projekt współpracy „Dobre bo Lokalne” otrzymał nagrodę w kategorii rozwój lokalny, w konkursie zorganizowanym przez Jednostkę Centralną KSOW.

W dniu 30 listopada 2020 r. odbyła się gala wręczenia nagród podsumowująca konkurs na projekty współpracy, na której otrzymaliśmy informację o nagrodzeniu naszego projektu. 👏👏👏

Nagroda dla projektu Dobre bo lokalne, złożonego przez LGD Dolina Stobrawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Św. Anny, Stowarzyszeniem Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, LGD Górna Prosna, Stowarzyszeniem LGD Kraina Dinozaurów i LGD z Czech MAS Hranicko, to kwota w wysokości 10 000 zł 👍👍👍

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu, przede wszystkim uczestnikom, współpracownikom i partnerom.

Zapraszamy do oglądnięcia filmu podsumowującego projekt.

Skip to content