logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Edycja 2022

Krasnali szukamy, po stawie pływamy

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców. Sytuacja pandemiczna spowodowała, że ludzie byli stęsknieni za wspólnym spędzaniem czasu. Brakowało rozrywek.
W ramach projektu zaplanowano organizację dwudniowego festynu, który był związany w dużej mierze ze stawem w Jasieniu. Dzieci przygotowały z pomocą dorosłych przedstawienie teatralne – nowoczesna bajka „Baśniowy ambaras”. 

Z okazji dnia nocy świętojańskiej przygotowano wianki

i puszczano je na stawie. Zorganizowano dyskotekę dla młodzieży i koncert Orkiestry dętej z Jasienia. Po raz pierwszy zorganizowano zawody w pływaniu na byle czym. 

Oprócz tego w okresie letnich wakacji odbywały się warsztaty dla dzieci w tworzeniu Jasieńskich krasnali z gipsu i ich malowaniu. Zorganizowano także spotkania kina plenerowego, podczas których oglądano filmy, bajki, a także zdjęcia i filmiki z imprez, które odbywały się w Jasieniu. 

Czym chata bogata- pomoc w adaptacji grupy Uchodźców w Borkowicach

Dzięki pozyskanym funduszom wsparto grupę Uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie. Stowarzyszeniu zależało by ułatwić im możliwości logistyczne, by dać im poczucie niezależności a jednocześnie odciążyć wolontariuszy, którzy zajmowali się niesieniem im pomocy. Istotnym aspektem było przekazanie Gościom, że są mile widziani w społeczności Borkowic. Poprzez działania projektu wyrażono empatię i chęć niesienia pomocy w ułatwieniu egzystencji w nowych dla nich warunkach.

W ramach działań sfinansowano zakup biletów komunikacji miejskiej. Dzięki temu Uchodźcy mieli możliwość samodzielnego dojazdu do miasta powiatowego. Oprócz tego sfinansowano bilety na wycieczki po województwie opolskim. Wspierano naukę języka polskiego – zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne. Zakupiono drobne wyposażenie świetlicy, w której Uchodźcy zamieszkiwali. Poprzez organizację spotkań wspierano  zintegrowanie lokalnej społeczności z grupą Gości z Ukrainy.

Kawiarenka Rękodzieła - spotkania integracyjne

„Kawiarenka rękodzieła”, mająca charakter mobilny, odbywała się w paru miejscach Gminy Byczyna. Głównym celem realizacji projektu była z negatywnymi skutkami Covidu, głównie strachem przed zgromadzeniami. Kolejnym celem projektu była integracja społeczna poprzez uczestnictwo we wspólnych działaniach lokalnej społeczności a także podniesienie umiejętności osobistych społeczności.  Uczestnicy warsztatów przy „kawie” się spotykali i poznawali techniki rękodzielnicze lub tylko się integrowali. Zaplanowano organizację takich warsztatów jak: 

– warsztaty zdobienia jajek wielkanocnych; 

– warsztaty wyrobu makramy; 

– warsztaty zdobienia tkanin;

– warsztaty filcowania;

– warsztaty wyrobu wianków.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w przysiółku Ligota Mała

Projekt odpowiadał na potrzebę wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Ligoty Małej. Pomimo, iż miejscowość jest niewielka, jej mieszkańcy są narażeni na niebezpieczeństwo ze strony kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów drogowych dotyczących zachowania odpowiedniej prędkości jazdy. Rozwieszono banery proszące kierowców o zwolnienie. 

Celem projektu było także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców pod względem medycznym.

W Ligocie Małej zamontowano defibrylatora AED oraz przeprowadzono szkolenie dla chętnych mieszkańców miejscowości z zakresu ratownictwa medycznego, odpowiedniego zachowania się w nagłych wypadkach i obsługi defibrylatora AED. 

Wsparto także integrację mieszkańców wsi. Ze względu na brak jakiejkolwiek infrastruktury, takiej jak świetlica wiejska, sklep, kościół, zorganizowano ognisko integracyjne, podczas którego mieszkańcy mogli się wspólnie spotkać.

Nasze boisko

Członkowie klubu na co dzień korzystają z jednego boiska piłkarskiego, które w czasie trwania sezonu jest mocno eksploatowane. Głównym celem projektu jest poprawa jakości boiska piłkarskiego poprzez wykonanie prac, które poprawią jakość murawy. Renowacja dotyczyła areacji, wertykulacji oraz wymiany trawy w miejscach których ubytek był duży (pola bramkowe oraz pole rzutu karnego). Poprzez realizację projektu poprawiły się warunki uprawiania sportu a w szczególności piłki nożnej. Poprawa boiska podniosła poziom szkolenia sportowego. 

Realizacja projektu spowodowała poprawę jakości boiska, z którego korzystają zawodnicy klubu (62 osoby) oraz drużyny z nimi rywalizujące (500 osób) w ciągu roku kalendarzowego. Umożliwiło treningi, nabywanie nowych umiejętności i rozwoju młodym sportowcom (poniżej 21 roku życia) na równym boisku. Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na postrzeganie lokalnej społeczności i jej szacunek dla historii sportowej klubu a także obiektu, który nosi nazwę znanego Polskiego trenera Kazimierza Górskiego.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy w Bodzanowicach

Celem projektu było niesienie pomocy uchodźcom, którzy docierają do Polski. OSP Bodzanowice udzieliła im szerokiego wsparcia, poprzez udostępnienie siedziby do wykorzystania na tymczasowy pobyt. Przystosowano 50 miejsc noclegowych, udostępniono kuchnię, przygotowano prowizoryczne miejsca do mycia się. Od mieszkańców pozbierane zostały pojedyncze stoły i krzesła. Pomoc ta miała charakter wielowymiarowy, w tym dotyczyła poprawienia warunków życia codziennego, wsparcia w zakresie pomocy w załatwianiu wszelkiego rodzaju spraw życia codziennego, urzędowych, kontaktu z lekarzem.

Projekt zakładał przede wszystkim poprawę warunków życia codziennego uchodźców. Działania obejmowały zakup doposażenia sali: krzeseł i laptopa.  

Skip to content