logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Edycja 2022

Krasnali szukamy, po stawie pływamy

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców. Sytuacja pandemiczna spowodowała, że ludzie byli stęsknieni za wspólnym spędzaniem czasu. Brakowało rozrywek.
W ramach projektu zaplanowano organizację dwudniowego festynu, który był związany w dużej mierze ze stawem w Jasieniu. Dzieci przygotowały z pomocą dorosłych przedstawienie teatralne – nowoczesna bajka „Baśniowy ambaras”. 

Z okazji dnia nocy świętojańskiej przygotowano wianki

i puszczano je na stawie. Zorganizowano dyskotekę dla młodzieży i koncert Orkiestry dętej z Jasienia. Po raz pierwszy zorganizowano zawody w pływaniu na byle czym. 

Oprócz tego w okresie letnich wakacji odbywały się warsztaty dla dzieci w tworzeniu Jasieńskich krasnali z gipsu i ich malowaniu. Zorganizowano także spotkania kina plenerowego, podczas których oglądano filmy, bajki, a także zdjęcia i filmiki z imprez, które odbywały się w Jasieniu. 

Czym chata bogata- pomoc w adaptacji grupy Uchodźców w Borkowicach

Dzięki pozyskanym funduszom wsparto grupę Uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie. Stowarzyszeniu zależało by ułatwić im możliwości logistyczne, by dać im poczucie niezależności a jednocześnie odciążyć wolontariuszy, którzy zajmowali się niesieniem im pomocy. Istotnym aspektem było przekazanie Gościom, że są mile widziani w społeczności Borkowic. Poprzez działania projektu wyrażono empatię i chęć niesienia pomocy w ułatwieniu egzystencji w nowych dla nich warunkach.

W ramach działań sfinansowano zakup biletów komunikacji miejskiej. Dzięki temu Uchodźcy mieli możliwość samodzielnego dojazdu do miasta powiatowego. Oprócz tego sfinansowano bilety na wycieczki po województwie opolskim. Wspierano naukę języka polskiego – zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne. Zakupiono drobne wyposażenie świetlicy, w której Uchodźcy zamieszkiwali. Poprzez organizację spotkań wspierano  zintegrowanie lokalnej społeczności z grupą Gości z Ukrainy.

Kawiarenka Rękodzieła - spotkania integracyjne

„Kawiarenka rękodzieła”, mająca charakter mobilny, odbywała się w paru miejscach Gminy Byczyna. Głównym celem realizacji projektu była z negatywnymi skutkami Covidu, głównie strachem przed zgromadzeniami. Kolejnym celem projektu była integracja społeczna poprzez uczestnictwo we wspólnych działaniach lokalnej społeczności a także podniesienie umiejętności osobistych społeczności.  Uczestnicy warsztatów przy „kawie” się spotykali i poznawali techniki rękodzielnicze lub tylko się integrowali. Zaplanowano organizację takich warsztatów jak: 

– warsztaty zdobienia jajek wielkanocnych; 

– warsztaty wyrobu makramy; 

– warsztaty zdobienia tkanin;

– warsztaty filcowania;

– warsztaty wyrobu wianków.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w przysiółku Ligota Mała

Projekt odpowiadał na potrzebę wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Ligoty Małej. Pomimo, iż miejscowość jest niewielka, jej mieszkańcy są narażeni na niebezpieczeństwo ze strony kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów drogowych dotyczących zachowania odpowiedniej prędkości jazdy. Rozwieszono banery proszące kierowców o zwolnienie. 

Celem projektu było także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców pod względem medycznym.

W Ligocie Małej zamontowano defibrylatora AED oraz przeprowadzono szkolenie dla chętnych mieszkańców miejscowości z zakresu ratownictwa medycznego, odpowiedniego zachowania się w nagłych wypadkach i obsługi defibrylatora AED. 

Wsparto także integrację mieszkańców wsi. Ze względu na brak jakiejkolwiek infrastruktury, takiej jak świetlica wiejska, sklep, kościół, zorganizowano ognisko integracyjne, podczas którego mieszkańcy mogli się wspólnie spotkać.

Nasze boisko

Członkowie klubu na co dzień korzystają z jednego boiska piłkarskiego, które w czasie trwania sezonu jest mocno eksploatowane. Głównym celem projektu jest poprawa jakości boiska piłkarskiego poprzez wykonanie prac, które poprawią jakość murawy. Renowacja dotyczyła areacji, wertykulacji oraz wymiany trawy w miejscach których ubytek był duży (pola bramkowe oraz pole rzutu karnego). Poprzez realizację projektu poprawiły się warunki uprawiania sportu a w szczególności piłki nożnej. Poprawa boiska podniosła poziom szkolenia sportowego. 

Realizacja projektu spowodowała poprawę jakości boiska, z którego korzystają zawodnicy klubu (62 osoby) oraz drużyny z nimi rywalizujące (500 osób) w ciągu roku kalendarzowego. Umożliwiło treningi, nabywanie nowych umiejętności i rozwoju młodym sportowcom (poniżej 21 roku życia) na równym boisku. Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na postrzeganie lokalnej społeczności i jej szacunek dla historii sportowej klubu a także obiektu, który nosi nazwę znanego Polskiego trenera Kazimierza Górskiego.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy w Bodzanowicach

Celem projektu było niesienie pomocy uchodźcom, którzy docierają do Polski. OSP Bodzanowice udzieliła im szerokiego wsparcia, poprzez udostępnienie siedziby do wykorzystania na tymczasowy pobyt. Przystosowano 50 miejsc noclegowych, udostępniono kuchnię, przygotowano prowizoryczne miejsca do mycia się. Od mieszkańców pozbierane zostały pojedyncze stoły i krzesła. Pomoc ta miała charakter wielowymiarowy, w tym dotyczyła poprawienia warunków życia codziennego, wsparcia w zakresie pomocy w załatwianiu wszelkiego rodzaju spraw życia codziennego, urzędowych, kontaktu z lekarzem.

Projekt zakładał przede wszystkim poprawę warunków życia codziennego uchodźców. Działania obejmowały zakup doposażenia sali: krzeseł i laptopa.  

Poznajmy się lepiej ! Warsztaty artystyczne dla dzieci i nie tylko 🙂

Celem projektu było zacieśnienie więzi dzieci i młodzieży oraz integracja z ukraińskimi mieszkańcami, a także aktywizacja i ciekawe spędzenie wolnego czasu młodzieży i opiekunów z gminy Olesno i okolic. Zorganizowano cykl warsztatów kreatywnych (mydełka, świeczki, torby eko) zakończonych festynem. 

Warsztaty były pełne kreatywności i radości. Dzieci same nauczyły się robić swoje własne mydełka. 

Na kolejnym spotkaniu uczestnicy robili świeczki oraz torby eko. Każde spotkanie trwało 2,5-3 h. Na każdym z warsztatów uczestnicy otrzymali zdrowe przekąski do jedzenia oraz soki i wodę. Zwieńczeniem działań było spotkanie dzieci i rodziców – czyli festyn rodzinny. Była integracja, rozmowy, zabawy.  Dzieci oprócz zabaw mogły sobie pomalować twarze, zrobić tatuaż
i zdjęcia. 

Dzień z życia XVII-wiecznej szlachty

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice realizowało projekt pn. Dzień z życia XVII-wiecznej szlachty.

Głównym działaniem w projekcie był cykl 5 form warsztatowych z udziałem historycznych

grup rekonstruktorskich, archeologów i muzealników.

Hrabina Brygitta idzie na bal to był pierwszy warsztat dotyczący mody szlacheckiej połączony z występem prezentującym stroje XVII-wiecznej szlachty.

Grupa rekonstrukcyjna Komes zaprezentowała występ taneczno-muzyczny i przeprowadziła warsztat nauka tańca dworskiego.

Kolejna grupa rekonstrukcyjna poprowadziła pokaz i warsztat dotyczący starodawnej mody cywilnej.

Czwartym warsztatem była Suknia hrabiny, czyli barwienie materiałów naturalnymi składnikami, tworzenie symbolicznych pierścieni z drutu
i ekologicznej sukni hrabiny.

Kończące cykl warsztatów było spotkanie
z archeologiem.

Odbyło się także dworskie polowanie i zajęcia wypalania pirografem na drewnie, oraz spotkanie
z muzealnikiem.

Kreatywnie w Lubnowie

Stowarzyszenie Wsi Lubnów realizowało projekt pn. Kreatywnie w Lubnowie.

Celem zadania była organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie letnim, a także edukacja i integracja społeczności lokalnej.

W ramach realizacji zadania odbyły się warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży oraz impreza plenerowa dla rodzin z obszaru Gminy Pokój. Były to spotkania, podczas których dzieci i młodzież tworzyły prace artystyczne w duchu less waist.

Dzieci nauczyły się jak stworzyć rzeczy użytkowe wykorzystując wydawałoby się niepotrzebne materiały. 

Na organizowanych warsztatach została także przekazana wiedza na temat zasady zero waste. Podsumowaniem realizacji projektu była impreza plenerowa, dla rodzin w duchu zero waste.

Sztuka Dekoracji

W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane cykliczne warsztaty florystyczne oraz sztuki dekoracji stołów, które poprowadziła specjalistka dla grupy 20 osób. Były to 3 dwugodzinne spotkania odbywające się w świetlicy wiejskiej w Fałkowiacach.

Każde spotkanie ukierunkowane było na konkretną tematykę: uczestnicy spotkania uzyskali wiedzę na temat dobierania dodatków, tworzenia spójnych kompozycji dekoracyjnych w zależności od okoliczności, dowiedzieli się w jaki sposób wykorzystywać przedmioty codziennego użytku, aby urozmaicić wystrój stołów lub kwiatowe kompozycje. Nauczyli się tworzyć stroiki odpowiednio dobrane do pory roku. 

Każdy warsztat składał się z krótkiej części teoretycznej, a następnie praktycznych warsztatów. 

W projekcie zostały zakupione odpowiednie materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów. Uczestnicy zajęć przynosili ze sobą także rzeczy, które znaleźli
w domu lub na podwórku i uznali, że można wykorzystać je do stworzenia dekoracji lub stroika. 

W ten sposób została pobudzona kreatywność uczestników. Wartością dodaną była nauka cierpliwości i precyzji, a także konsekwencji, wytrwałości i wiary we własne możliwości. Warsztaty pozwoliły rozwinąć umiejętności manualne, przyczyniły się odkrycia nowej pasji oraz talentów, a także integracji lokalnej społeczności.

Przybij piątkę w Wołczynie - gra terenowa

Głównym celem projektu było promowanie historii regionu prezentując unikatową kulturę szerszemu gronu odbiorców poprzez stworzenie gry terenowej oraz oznakowanie ważnych miejsc turystycznych 

w Wołczynie.

Główne działania obejmowały:

– przeprowadzenie warsztatów z questingu 

– założenie 7 keszów w mieście – przy współpracy
z trenerem questingu wybrano miejsca, w których zostały założone kesze, wykorzystano tutaj informacje zebrane przez członków grupy o historii miejscowości i miejscach charakterystycznych dla Wołczyna.

–  przeprowadzenie warsztatów plastycznych

Zajęcia te miały przede wszystkim na celu zachęcenie dzieci do podejmowania aktywności artystycznej oraz stanowiły alternatywę do spędzania czasu wolnego
w grupie rówieśników. Poprzez udział w zajęciach plastycznych dzieci miały szansę poznać historię regionu. Efektem zajęć było powstanie makiety przestrzennej herbu Wołczyna. 

Sianokosy

14 sierpnia w Chocianowicach odbyły się Sianokosy. Podczas uroczystego rozpoczęcia można było usłyszeć na czym polegały w przeszłości sianokosy, jak zbudowana jest kosa oraz zostały przedstawione zasady konkursu. Gdy zebrano już wystarczającą ilość ochotników, którzy byli podzieleni na dwie kategorie: poniżej 50 i powyżej 50 lat, rozpoczęto konkurs, uprzednio przypominając zasady konkursu i pokazując obsługę kosy. Po wyłonieniu zwycięzców i wręczeniu nagród rozpoczął się wyczekiwany grill i wspólna biesiada przy muzyce na żywo w wykonaniu lokalnego gitarzysty.

We wrześniu w ramach integracji z młodzieżą przeprowadzono warsztaty z Orkiestrą Dętą z Chocianowic, a następnie z mieszkańcami. Niska temperatura nie przeszkodziła we wspólnych spotkaniach. W listopadzie najmłodsi mieszkańcy Chocianowic odwiedzili lokalnego kowala, który pokazał jak konserwować oraz ostrzyć kosę. Całokształt warsztatów został podsumowany podczas ostatnich warsztatów.

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza"

Głównym celem projektu była uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego w Kostowie wraz z zabezpieczeniem przed zniszczeniem znajdującej się na cmentarzu XIX wiecznej kaplicy cmentarnej, która jest grobowcem rodzinnym jednego z dawnych właścicieli majątku dworskiego w Kostowie. Cel projektu został zrealizowany poprzez wspólne spotkania mieszkańców Kostowa i okolic podczas, których sprzątali zaniedbaną przestrzeń publiczną Kostowa. Odbyły się trzy spotkania
porządkowania cmentarza. Wolontariusze przepracowali łącznie 231 godzin.

Każde ze spotkań zakończyło się wspólnym ogniskiem integracyjnym. Najważniejszym efektem działań jest to, że pokazano, że wspólne działania lokalnej społeczności są bardzo ważne i mogą przynieść trwałe, twarde efekty wspólnej pracy. To właśnie główna korzyść płynąca z realizacji projektu, zadbanie o wspólne dobro, którym nie zajmował się nikt od kilkudziesięciu lat. Wspólne prace przyniosły także pozytywną zmianę wizerunku zapomnianego miejsca.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy w Borkach Wielkich

Projekt, który został zrealizowany zapewnił kompleksową pomocy uchodźcom z Ukrainy, przebywającym w Borkach Wielkich – w sali OSP. Celem projektu było poprawienie warunków życia codziennego, jak również wsparcie w zakresie pomocy w załatwianiu wszelkiego rodzaju spraw urzędowych, kontakt z lekarzem, wsparcie osób w poszukiwaniu pracy. Istotnym aspektem realizacji projektu było zapewnienie godnych warunków życia. Ważnym elementem projektu było doposażenie kuchni w przybory do gotowania, zmywarko -wyparzarkę, zakup zastawy oraz sztućców. W ramach projektu podjęto również działania informacyjne o realizacji projektu w internecie (strona faceboka straży, strona Gminy Olesno, oraz gazetka Parafialna w Borkach Wielkich), jak również informacje słowne przekazywane na mszach, czy w trakcie nieformalnych spotkań. Realizacja tych zadań przyczyniła się do poprawy efektywności wsparcia udzielanego osobom przybywającym z Ukrainy, którzy otrzymali schronienie w Borkach Wielkich.

 

Gotartowskie kino pod chmurką

Projekt „Gotartowskie Kino pod chmurką” miał na celu pogłębienie relacji z osobami pochodzącymi z Ukrainy. Oprócz licznych działań takich jak, zbiórki odzieży, żywności czy środków czystości, członkowie KGW pragnęli stworzyć projekt dotyczący utworzenia kina letniego, podczas, którego będą wyświetlane bajki i filmy dla dzieci i dorosłych dla mieszkańców Gotartowa, w tym uchodźców z Ukrainy. Dodatkowo odbywały się warsztaty plastyczne, aby można było miło spędzić czas i zobaczyć uśmiechy na dziecięcych buziach. Projekt „Gotartowskie Kino pod chmurką” miał na celu pogłębienie relacji z osobami pochodzącymi z Ukrainy. 

Oprócz licznych działań takich jak, zbiórki odzieży, żywności czy środków czystości, członkowie KGW pragnęli stworzyć projekt dotyczący utworzenia kina letniego, podczas, którego będą wyświetlane bajki i filmy dla dzieci i dorosłych dla mieszkańców Gotartowa, w tym uchodźców z Ukrainy. Dodatkowo odbywały się warsztaty plastyczne, aby można było miło spędzić czas i zobaczyć uśmiechy na dziecięcych buziach.

„Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”

Głównym celem projektu był wzrost integracji społecznej lokalnej społeczności oraz uchodźców z Ukrainy, wsparcie psychiczne uchodźców, a szczególnie dzieci pod względem emocjonalno-społecznym, samodzielności, poczucie radości z ciekawie spędzonego wolnego czasu oraz wzmocnienie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa wśród uchodźców zamieszkujących powiat kluczborski.

Członkowie stowarzyszenia chcieli pomóc uchodźcom – ludziom, którzy po koszmarnych przeżyciach znajdują w sobie siłę do rozpoczęcia życia od nowa. Starali się w tym trudnym czasie wesprzeć dzieci uchodźców odrobiną radości. W ramach projektu przeprowadzono trzy spotkania w Gospodarstwie Agroturystycznym. Pod okiem gospodarzy dzieci i dorośli próbowali samodzielnie wydoić krowę, kozę oraz robili świeże masło domowym sposobem. Odbyły się również warsztaty kreatywnego malowania i zajęcia z sensoplastyki na wolnym powietrzu oraz zabawy integracyjne.

Z koszykówką po zdrowie

Celem operacji była integracja oraz edukacja mieszkańców gminy Pokój poprzez organizację warsztatów sportowych, które miały zarówno uczyć, edukować jak i bawić. Projekt wzbudził zainteresowanie sportem jako zdrowym trybem życia oraz edukował poprzez rozbudzenie naturalnej potrzeby ruchu, wzrosła aktywność fizyczna oraz była ciekawą alternatywą dla spędzania wolnego czasu.

Projekt rozpoczął się festynem sportowym z pokazowym treningiem koszykówki i turniejem koszykówki. W kolejnym etapie odbyły się treningi w miejscowości Pokój oraz Domaradz. 

 

Na zakończenie odbył się piknik zorganizowany przy współpracy z rodzicami dzieci biorących udział w zajęciach. Na uczestników czekały konkurencje koszykarskie dla dzieci i dorosłych tj. konkurs rzutów do kosza, tor przeszkód z kozłowaniem czy konkurs rzutów za 3 punkty. Na imprezie był też dmuchaniec oraz poczęstunek dla wszystkich. Frekwencja podczas pikniku była bardzo duża i przerosła zakładane cele. Po zakończonych warsztatach powstały dwie grupy, jedna dzieci druga młodzieży stale trenująca koszykówkę, to również jest wynikiem przewyższającym zakładane cele.

Akcja Integra-cja

Projekt w głównej mierze miał na celu integrację lokalnej społeczności. Realizatorzy chcieli dać możliwość skorzystania najbiedniejszym mieszkańcom społeczności z zajęć, warsztatów i wyjazdów organizowanych w ramach projektu. Drugim celem była aktywacja lokalnej społeczności do działalności na rzecz naszego regionu oraz dbania o tereny wspólne sołectwa. Projekt skupiał się na rekreacji połączonej z dokształcaniem społeczeństwa. W ramach projektu były organizowane poniższe wydarzenia:

Festyn „Dzień dziecka”, podczas którego zorganizowaliśmy gry i zabawy dla dzieci. Wycieczka rowerowa do Maciejowa z warsztatami „z pszczołami za pan brat”. Akcja Clean-up– prace porządkowe w parku wraz z poczęstunkiem. Wycieczka autokarowa „Boso przez szlak” – dwudniowa wycieczka w góry Opawskie. Turniej piłki siatkowej – w turnieju brały udział sąsiednie sołectwa. Cel integracji został zrealizowany, a lokalna społeczność stała się bardziej zaangażowana w życie społeczne.

Skip to content