logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Wzory dokumentów dotyczące działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020.

I Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 19.2_inne_4z

Wniosek_o_przyznanie_pomocy_192_inne_4z (1)

WoPP_19_2_I_4z WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn

Biznesplan 4z

BP_19_2_I_Inkub_4z

BP_19_2_I_Inkub_4z

BP_19_2_IW_inkub_4z_TabFinans

BP_19_2_IW_P_4z_TabFinans

Instrukcja_wypełniania_oświadczenia_o_wielkości_przedsiębiorstwa

IP_19_2_I_4z

Oświadczenie_o_wielkości_przedsiębiorstwa

Umowa przyznania pomocy

Umowa_19_2_I_NastepcaNabywca_20190531

Umowa_19_2_I_NastepcaNabywca_Zal_2_20190531

Umowa_19_2_I_NastepcaNabywca_Zal_4_20190531

Umowa_19_2_IW_8z_2021.05.21

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_1

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_2

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_3

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_3a

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_5_IMBP_IPRO

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_6_OswZgody

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_7_OswMalz

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_8_OswWspolwl

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_9_DeklMalzOswZgody

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_10_RODO_20210521

Wniosek o płatność

IW_WoP_19_2_I_4z_20190605

Wniosek o płatność 4z

WoP_19_2_I_4z_20190723

WoP_19_2_I_4z_ark_wspolwn

WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP_20190605

WoPP_19_2_I_3z_ark_wspolwn

Wskazówki dla użytkowników wniosków przygotowanych w formacji MS Excel

WSKAZO~1

Formularz Informacji Monitorującej

IMBP_IPRO_19_2_5z_20210510

IMBP_IPRO_19_2_5z_20210510

IP_IMBP_IPRO_19_2_I_P_20191004

II Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy

Biznes Plan (4z)

BP_19_2_P_4z_TabFinans – aktualizacja 28.04.2022r.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) z wypełn. cz.A i BVII

Informacje pomocnicze do Biznes Planu (4z)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)

pomoc_publiczna_new

Umowa przyznania pomocy

Formularz zmiany umowy o przyznanie pomocy (Aneks do umowy 5z)

Uaktualniona Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu Informacji po realizacji operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy (5z)

Zał. 1 do umowy – Biznesplan (5z)

Zał. 2 do umowy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (5z)

Zał. 3 do umowy – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu Informacja po realizacji operacji (5z)

Zał. 4 do umowy – Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (5z)

Zał. 5 do umowy – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (5z)

Zał. 6 do umowy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (5z)

Wniosek o płatność

Aktualizacja Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu Informacja po realizacji operacji

Aktualizacja Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu Informacji po realizacji operacji (IPRB BP 19.2 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu Informacji po realizacji operacji (IPRB BP 19.2)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (IWoP 19.2 P 4z)

Wniosek o płatność – wersja edytowalna (WoP 19.2 P 4z)

Wniosek o płatność (WoP 19.2 P 4z)

Wyjaśnienie do WOP z4 – termin obowiązywania

Zał. 2 do WoP – Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (WF 4z)

Zał. 3 do WoP – Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

III Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Wniosek o przyznanie pomocy

instrukcja-wypelniania-wniosku

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-edytowalna

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-pdf

Umowa przyznania pomocy

umowa

wykaz-dzialek-ewidencyjnych

zestawienie-rzeczowo-finansowe

Wniosek o płatność

instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc

wniosek-o-platnosc-wersja-edytowalna

wniosek-o-platnosc-wersja-pdf

Skip to content