logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38


O programie

Misją programu „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.
W realizacji tych zadań służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Od 2010 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizuje Program „Działaj Lokalnie” dzięki dofinansowaniu z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wsparciu Darczyńców, Partnerów oraz mieszkańców, którzy przekazują 1,5% podatku podczas rozliczania podatku od dochodu na realizację konkursu. Nasze  stowarzyszenie w ramach konkursu udziela organizacjom pozarządowym i nieformalnym grupom z obszarów wiejskich z terenu 6 gmin (Kluczbork, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Byczyna, Olesno, Pokój) środki na realizację ich własnych projektów. W ten sposób wspieramy mieszkańców wsi w zdobyciu doświadczenia w pisaniu i realizacji projektów, a jednocześnie budzimy wśród nich potrzebę aktywnego zaangażowania się w kreowanie swojej przyszłości.

Kontakt z koordynatorem

Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z: pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Program „Działaj Lokalnie” realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z siecią Ośrodków Działaj lokalnie.

Fundatorem Programu jest Polsko Amerykańska Fundacja Wolności. 

Skip to content