logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Dobre bo Lokalne II

Projekt ma na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez budowę dwóch rękodzielni, doposażenie centrum produktu lokalnego, działania edukacyjne oraz promocję produktów i usług lokalnych.

Istotą projektu współpracy jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wzmocnienie kapitału społecznego, działania edukacyjne oraz promocję produktów i usług lokalnych.

Projekt „Dobre bo lokalne II” realizowany będzie przez trzech partnerów: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy”, które jest LGD koordynującą projekt, Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”.

Aby zrealizować założony cel ramach projektu powstaną dwie rękodzielnie, w których cyklicznie odbywać się będą warsztaty rękodzielnicze, zajęcia edukacyjne bazujące na lokalnych zasobach oraz korzystać z nich będą mogli rękodzielnicy chcący prowadzić w nich zajęcia.

Kolejnymi działaniami realizującymi cel projektu będą organizowane liczne warsztaty, wykłady, wydarzenia w Ekocentrum wzmacniające kapitał społeczny. Tematyka warsztatów bazować będzie w głównej mierze na lokalnych zasobach.

Propagując wiedzę na temat lokalnych zasobów podczas wydarzeń organizowanych w Ekocentrum wykaże się dbałość o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Realizując zadania z zakresu rozwoju produktu regionalnego rękodzielniczego, a także działania z zakresu propagowania zasobów lokalnych spowoduje się wzrost konkurencyjności obszaru. Dzięki działaniom mającym na celu promocję produktu lokalnego i zachęcanie mieszkańców do tworzenia rękodzieła bazującego na lokalnych zasobach nastąpi rozwój rynków zbytu i promocja produktów i usług lokalnych.

Działania projektowe spowodują wykreowanie nowych produktów lokalnych, rozszerzenie oferty sklepu internetowego oraz zwiększenie asortymentu w centrum produktu lokalnego.

Wspólne działania zakładające cykl trzech eventów (u każdego partnera po jednym) pozwolą na wymianę doświadczeń promocję produktów i usług lokalnych, a także na wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne, aktywizujące i integrujące. Dodatkowym zadaniem wzmacniającym realizację celu projektu będą liczne działania promocyjne w tym wspólna ulotka promująca projekt.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Tytuł Projektu współpracy:  Dobre bo lokalne II
Operacja  mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez budowę dwóch rękodzielni, doposażenie centrum produktu lokalnego, działania edukacyjne oraz promocję produktów i usług lokalnych.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Skip to content