logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

logoStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” powstało na początku 2006 roku. Swoim działaniem obejmuje obszar pięciu gmin: Kluczbork, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Byczyna i Olesno w północnej części województwa opolskiego. Obecnie Stowarzyszenie liczy 115 członków, którzy reprezentują między innymi samorządy, gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszenia wiejskie, prywatne firmy oraz instytucje doradcze.

Wdrażając Lokalną Strategią Rozwoju w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, prowadziliśmy działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi.
Ponadto realizujemy wiele ciekawych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W ramach Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych utworzonego z środków PO Funduszu Inicjatyw Obywatelskich prowadzimy doradztwo i szkolenia z zakresu zakładania i rozwoju organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Dzięki uczestniczeniu w programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jesteśmy pierwszą na Opolszczyźnie Lokalną Organizacją Grantową, która organizuje konkursy na terenach wiejskich, polegające na przekazaniu grantów organizacjom i grupom nieformalnym na realizacje projektów o charakterze dobra wspólnego, związanych z potrzebami miejscowości i integrujących społeczność lokalną. Jesteśmy również Operatorem regrantingu FIO na województwo opolskie. Wykorzystując posiadany potencjał tworzymy ciekawe i oryginalne oferty turystyczne. Dzięki uczestnictwu w projekcie „Listen to the voice of village” – Wsłuchaj się w głos wsi, na terenie „Doliny Stobrawy” powstały w oparciu o historie, tradycje i specyfikę poszczególnych miejscowości- wsie tematyczne. Stawiając na rozwój turystyki weekendowej realizujemy przedsięwzięcia mające na celu wzrost atrakcyjności regionu. Utworzyliśmy edukacyjny szlak pieszo-rowerowy i  szlak kajakowy na rzece Stobrawie. Ponad to organizujemy liczne konkursy dla mieszkańców naszego obszaru, w tym konkurs plastyczny i fotograficzny „Wiejskie Klimaty”, czy literacki „Historie z tej ziemi”. Wspierając mieszkańców w pozyskiwaniu wiedzy z różnych dziedzin realizujemy nasze hasło „STOBRAWA-RZEKA WIEDZY”. Bierzemy także aktywny udział w promocji naszego terenu, uczestnicząc w targach, jarmarkach oraz organizując własne imprezy w tym między innymi „Opolski Jarmark Folkloru”. W rozwój regionu włączona jest cała społeczność lokalna. Wypracowana platforma współpracy pomiędzy władzami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi pozwala na realizację wspólnymi siłami wielu ciekawych przedsięwzięć, tworząc tym samym niezwykle przyjazną dla mieszkańców i naszych gości atmosferę.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich do współpracy. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i rozwiązania.
Poznaj nas!

Skip to content