logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Kluczbork, 04.09.2023r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT  NA PRZYGOTOWANIE POSIŁKU.

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 3/KSOW/2023

Zapytanie-ofertowe na przygotowanie posiłku.

Kluczbork, 19.09.2023r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Protokół z wyboru oferty


  Kluczbork, 04.09.2023r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT  NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATU PRZYRODNICZEGO.                                     

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 2/KSOW/2023

Zapytanie-ofertowe na przeprowadzenie warsztatu przyrodniczego. 

Kluczbork, 19.09.2023r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Protokół z wyboru oferty.


                                                                                                                                                                    Kluczbork, 19.04.2023r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT  NA WYDRUK ALBUMU.                                     

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/KSOW/2023

Zapytanie ofertowe druk albumu

Kluczbork, 10.05.2023r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Protokół z wyboru oferty


Kluczbork, 19.10.2022r.

Ogłoszenie o naborze na koordynatora projektu współpracy nr 1/DBLII/DS/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” mające siedzibę: ul. Moniuszki 4,

46-200 Kluczbork, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  Koordynator projektu współpracy  „Dobre bo Lokalne II”.

Koordynator projektu współpracy odpowiedzialny będzie za:

1)         nadzór nad wdrażaniem i finansowaniem projektu współpracy,

2)         przeprowadzenie zapytań ofertowych w zakresie należącym do Koordynującej LGD oraz spójnych dla wszystkich LGD,

3)         wykonywanie czynności związanych z monitorowaniem projektu współpracy,

4)         stała współpraca z asystentami projektu współpracy ze strony Partnerów projektu współpracy,

5)         inicjowanie i prowadzenie działań promocyjnych,

6)         aktywizacja współdziałania partnerów w zakresie realizacji projektu współpracy oraz Umowy Partnerskiej,

7)         terminowe wywiązanie się z realizacji zadań,

8)         opracowanie wskaźników monitorowania, procedury monitorowania oraz ewaluacji projektu współpracy,

9)         przygotowanie  wniosku o aneks, wniosku płatność  oraz wprowadzanie niezbędnych uzupełnień.

Wymagania konieczne i pożądane do spełnienia przez pracownika na stanowisku Koordynator projektu współpracy:

Wymagania konieczne:

1) wykształcenie średnie

2) doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych,
w szczególności realizowanych przez organizacje pozarządowe,

3) umiejętności korzystania z mediów społecznościowych w celach promocji działań,

4) otwartość i komunikatywność,

5) samodzielność,

6) znajomość problematyki społeczności lokalnej oraz produktu lokalnego,

7) znajomość problematyki projektów systemowych realizowanych przez LGD.

Wymagania pożądane:

1)  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

2) odporność na stres,

3)  prawo jazdy kategorii B,

Wymagane dokumenty:

1) życiorys- CV zawierający informację o  wykształceniu, doświadczeniu i umiejętnościach

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” do 2 listopada 2022r. do godziny 15.00. W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do biura. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do biura po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynator projektu współpracy w biurze Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:  listopad 2022r.

Forma zatrudnienia:

Umowa cywilno-prawna na czas określony na 15 miesięcy. Zakłada się, że w miesiącu koordynator przepracuje 64 godziny.

Rozstrzygnięcie naboru na koordynatora projektu współpracy nr 1/DBLII/DS/2022


Kluczbork, 16.06.2021r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT  NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z ZAKRESU SMART VILLAGES.                                     

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/KSOW/2021

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie warsztatów z zakresu smart villages.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/KSOW/2021

Protokół z wyboru ofert – przeprowadzenie warsztatów z zakresu smart villages.


Kluczbork, 30.06.2020r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT  NA WYKONANIE SESJI ZDJĘCIOWEJ.                                     

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 2/KSOW/2020

Zapytanie ofertowe sesja fotograficzna

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/KSOW/2020

Protokół z wyboru ofert – sesja fotograficzna


Kluczbork, 29.06.2020r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT  NA WYDRUK ALBUMU.                                     

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/KSOW/2020

Zapytanie ofertowe – druk albumu

Album będzie miał nadany numer ISBN

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/KSOW/2020

Protokół z wyboru ofert – druk albumu

Ze względu na pisemną rezygnację wybranego oferenta, zdecydowano o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty.

Zadanie realizować będzie Drukarnia Dimograf Sp. z o.o.


Kluczbork, 03.01.2020r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT  NA CYKL MATERIAŁÓW NATYWNYCH Z EMISJĄ FILMÓW.                                     

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 10/DBL/ID9/2019

Zapytanie ofertowe promocja zgodnie ze strategią – emisja filmów ID9

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 10/DBL/ID9/2019                                                                                                                           Kluczbork, 22.01/2020r.


Kluczbork, 27.12.2019r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA UTWORZENIE SKLEPU ON-LINE                                            

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 9/DBL/IE3/2019

Zapytanie ofertowe sklep on-line IE3a

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 9/DBL/IE3/2019

Protokół z wyboru ofert sklep on-line 1

Protokół z wyboru ofert sklep on-line 2


Kluczbork, 12.12.2019r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA UTWORZENIE SKLEPU ON-LINE                                            

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 9/DBL/IE3/2019

Zapytanie ofertowe sklep on-line

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 9/DBL/IE3/2019


Kluczbork, 22.11.2019r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA UTWORZENIE SKLEPU ON-LINE                                            

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 9/DBL/IE3/2019

Zapytanie ofertowe sklep on-line IE3

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 9/DBL/IE3/2019


Kluczbork, 30.10.2019r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRODUKCJĘ FILMÓW                                            

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 8/DBL/ID8/2019

Zapytanie ofertowe produkcja filmów ID8

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 8/DBL/ID8/2019

Protokół z wyboru ofert – filmy


Kluczbork, 26.09.2019r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA DRUK KATALOGÓW                                             

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 7/DBL/ID2/2019

Informujemy, że w zapytaniu ofertowym nr 7/DBL/ID2/2019 z dnia 26.09.2019 wystąpił błąd w terminie składania ofert. Ze względu na oczywistą omyłkę, przedłużamy termin składania ofert do dnia 14.10.2019. Oferty przyjmujemy do godziny 15.00 dnia 14.10.2019 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork , a nie jak błędnie podano 10.09.2019 r. Przepraszamy za błąd – poniżej ogłoszenie z poprawionym terminem składania ofert.

Informujemy, że w zapytaniu ofertowym nr 7/DBL/ID2/2019 z dnia 26.09.2019 nastąpiła aktualizacja adresu składania ofert. Od dnia 1 października 2019 r. prosimy o dostarczanie ofert na adres: ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork, a nie jak wcześniej podano Rynek 1.

Zapytanie ofertowe druk katalogu ID2 poprawiony

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 7/DBL/ID2/2019

Protokół z wyboru ofert – druk katalogów

Kluczbork, 26.09.2019r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM GABLOT SZKLANYCH I REGAŁÓW                                             

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 6/DBL/ID5/2019

Informujemy, że w zapytaniu ofertowym nr 6/DBL/ID5/2019 z dnia 26.09.2019 nastąpiła aktualizacja adresu składania ofert. Od dnia 1 października 2019 r. prosimy o dostarczanie ofert na adres: ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork, a nie jak wcześniej podano Rynek 1. Poniżej ogłoszenie z aktualnym adresem składania ofert.

Zapytanie-ofertowe-gabloty-i-regały-ID5-6_aktualizacja adresu

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 6/DBL/ID5/2019

Protokół z wyboru ofert – gabloty szklane i regały

Kluczbork, 13.08.2019r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA WYKONANIE SESJI FOTOGRAFICZNEJ                                             

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 4/DBL/ID4/2019

Zapytanie ofertowe sesja fotograficzna ID4

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 4/DBL/ID4/2019

Kluczbork, 29.08.2019r.

Protokół z wyboru ofert – sesja fotograficzna.


Kluczbork,10.04.2019r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA WYKONANIE MAPY INTERAKTYWNEJ                                               

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 5/DBL/ID1/2019

 

Zapytanie ofertowe mapa interaktywna ID1

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 5/DBL/ID1/2019

Kluczbork, 23.04.2019r.

Protokół z wyboru oferty nr DBL.ID1.2019


Kluczbork, 26.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE CYKLU SZKOLEŃ

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 3a/DBL/IB1/2019

DBL zapytanie ofrt szkolenia IB1 2

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 3a/DBL/IB1/2019

Kluczbork,18.03.2019r.

protokół z wyboru IB1 cykl szkoleń 2 1

protokół z wyboru IB1 cykl szkoleń 2 2


Kluczbork, 29 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE CYKLU SZKOLEŃ

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 3/DBL/IB1/2019

Informujemy, że w zapytaniu ofertowym nr 3/DBL/IB1/2019 z dnia 29.01.2019 wystąpił błąd w terminie składania ofert. Oferty przyjmujemy do godziny 15.00 dnia 18.02.2019 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Rynek 1, 46-200 Kluczbork , a nie jak błędnie podano 13.03.2019 r. Przepraszamy za błąd – poniżej ogłoszenie z poprawionym terminem składania ofert.

DBL zapytanie ofertowe szkolenia IB1-1

Kluczbork, 26.02.2019r.

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 3/DBL/IB1/2019

protokół z wyboru IB1 cykl szkoleń 1

protokół z wyboru IB1 cykl szkoleń 2

Kluczbork, 03.01.2019r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA RYNKU I STWORZENIE STRATEGII MARKETINGOWEJ

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO o Numerze 2a/DBL/2018.

DBL zapytanie ofertowe badanie rynku i strategia 2a

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2a/DBL/2018 z 03.01.2019 r.

W zapytaniu  ofertowym wystąpił błąd, w ustępie wierszu „Termin wykonania”.

Jest:

Termin wykonania: Badanie rynku dla dwóch produktów – od 25.I.2019 r. – 15.III.2019 r.

Strategia marketingowa dla dwóch produktów – 01.V.2019 r. – 15.09.2019 r.

Powinno być:

Termin wykonania: Badanie rynku dla dwóch produktów – 25.I.2019 r. – 15.IV.2019 r.

Strategia marketingowa dla dwóch produktów – 01.V.2019 r. – 15.IX.2019 r.

Kluczbork, 21.01.2019r.

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 2a/DBL/2018

Protokół z wyboru oferty – badanie rynku i strategia marketingowa


Kluczbork, 10.12.2018r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA RYNKU I STWORZENIE STRATEGII MARKETINGOWEJ

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO o Numerze 2/DBL/2018.

DBL zapytanie ofretowe badanie rynku i strategia marketingowa

Kluczbork, 03.01.2019r.

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 2/DBL/2018

Protokół z wyboru oferty.


Kluczbork, 28.11.2018r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI ZASOBÓW.

Zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego ZAPYTANIA OFERTOWEGO o Numerze 1/DBL/2018.

DBL – zapytanie ofertowe inwentaryzacja zasobów

Kluczbork,14.12.2018r.

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 1/DBL/2018

Protokół z wyboru oferty


Kluczbork, 15.10.2018r.

Ogłoszenie o naborze na pracownika

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” mające siedzibę: Rynek 1, 46-200 Kluczbork, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  Koordynator projektu współpracy.

Koordynator projektu współpracy odpowiedzialny będzie za:

1)           nadzór nad wdrażaniem i finansowaniem projektu współpracy,

2)           przeprowadzenie zapytań ofertowych w zakresie należącym do Koordynującej LGD oraz spójnych dla wszystkich LGD,

3)           wykonywanie czynności związanych z monitorowaniem projektu współpracy,

4)           stała współpraca z asystentami projektu współpracy ze strony Partnera projektu współpracy,

5)           inicjowanie i prowadzenie działań promocyjnych,

6)           aktywizacja współdziałania partnerów w zakresie realizacji projektu współpracy oraz Umowy Partnerskiej,

7)           terminowe wywiązanie się z realizacji zadań,

8)           opracowanie wskaźników monitorowania, procedury monitorowania oraz ewaluacji projektu współpracy,

9)           przygotowanie  wniosku o aneks, wniosku płatność  oraz wprowadzanie niezbędnych uzupełnień.

Wymagania konieczne i pożądane do spełnienia przez pracownika na stanowisku Koordynator projektu współpracy:

Wymagania konieczne:

1) wykształcenie wyższe,

2) doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z PROW,

3) otwartość i komunikatywność,

4) samodzielność,

5) znajomość problematyki społeczności lokalnej oraz produktu lokalnego,

6) znajomość problematyki projektów systemowych realizowanych przez LGD.

Wymagania pożądane:

1)  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

2) odporność na stres,

3)  prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód,

Wymagane dokumenty:

1) życiorys- CV,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wiedzę,

4) dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” do 30 października 2018r. do godziny 12.00. W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do biura. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do biura po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynator projektu współpracy w biurze Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:

2 listopada 2018r.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony do 31.01.2020 roku na ½ etatu.


Kluczbork, 30.11.2018r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Koordynator projektu współpracy przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja kwalifikacyjna powołana do rozstrzygnięcia konkursu wyłoniła do zatrudnienia Panią Mirosławę Tomanik.

Komisja kwalifikacyjna podjęła decyzję o wskazaniu tej kandydatki do zatrudnienia, ze względu na to, że ww. osoba spełniła wszystkie wymagania niezbędne do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku. Pani Mirosława Tomanik posiada odpowiednie wykształcenie, a także wykazała się dobrą znajomością problematyki w zakresie realizacji projektów.


W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Borkowic w dniu 10.08.2018 zamieszczono ofertę:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wykonanie placu zabaw wraz z elementami małej architektury oraz siłowni zewnętrznej w ramach projektu „Wesoło i aktywnie w Borkowicach”

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic

Borkowice, ul. Wiejska 48, 46-243 Bogacica

REGON: 160338597, NIP: 7511755192, KRS: 0000356922

e-mail: moskordula0411@o2.pl

telefon: 505 398 125

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów można uzyskać pod adresem www.dolinastobrawy.pl

Oferty należy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic Borkowice, ul. Wiejska 48, 46-243 Bogacica

Termin składania ofert: 2018-08-20 do godziny 15:00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie miejsca rekreacji i zabaw na terenie miejscowości Borkowice w gminie Kluczbork.

W ramach realizacji operacji zaplanowano zgodnie z przedstawionymi planami i kosztorysami budowę placu zabaw oraz elementów małej architektury i urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Borkowice, na działce o numerze ewidencyjnym 658/49 w 2018 roku, które będą miały istotny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców Borkowic.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera:

Dokumentacja techniczna – kosztorysy inwestorskie, projekty montażu poszczególnych elementów.

Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 5 lat. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 5 lat, zostanie odrzucona.

Wymagany przez Zamawiającego min. okres rękojmi – 5 lat. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres rękojmi krótszy niż 5 lat, zostanie odrzucona.

Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard  i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, należy do Wykonawcy.

Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: –

data zakończenia: 30.11.2018

DODATKOWE INFORMACJE:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej wraz z informacjami na temat jej uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ:

1) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą,

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,

3) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,

4) Wypełniony i podpisany formularz Ofertowy – załącznik nr 1

5) Kosztorys ofertowy. Zamawiający dopuszcza złożenie kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej zawierającej opis robót, obmiar robót, ceny jednostkowe i ceny ogółem;

KRYTERIA OCENY OFERT

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie nieograniczone

Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Gwarancja 40,00

Kosztorys inwestorski

kosztorys

Ogłoszenie o zamówieniu

Skan projektu zgłoszenia budowa placu zabaw

Wzór oferty zał. 1

Montaż urządzeń na placu


Kluczbork, 11.04.2018r.

Rozeznanie Rynku na potrzeby konstrukcji budżetu do projektu współpracy.

Zapytanie ofertowe 1_EduRegPWT warsztaty we wsiach tematycznych

Zapytanie ofertowe 2_EduRegPWT warsztat ewaluacyjny

Zapytanie ofertowe 3_EduRegPWT magnesy ceramiczne

Zapytanie ofertowe 4_EduRegPWT rollbaner i pocztówki

Zapytanie ofertowe 5_EduRegPWT pojemnik i plecak

Zapytanie ofertowe 6_EduRegPWT Akademia Wiosek Tematycznych – szkolenie pierwszej pomocy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” w Kluczborku informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia do sporządzenia budżetu w projekcie, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.


Kluczbork, 13.03.2018r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WIZYTY STUDYJNEJ WE WSIACH TEMATYCZNYCH 18-20 maja 2018 r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Tematem podróży będzie: wieś tematyczna/ekomuzeum, jako kompleksowy projekt mający na celu ożywienie gospodarki wiejskiej poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z określonym produktem, usługą lub kulturą danego regionu.

Zakres wizyty studyjnej dla 30 przedstawicieli LGD Dolina Stobrawy:

 1. A) Wizyta studyjna w minimum 3 wsiach tematycznychzwiązanych z:

– ginącymi zawodami i dawnym rzemiosłem,

– przyrodą

– historią

– kulturą regionalną

Zakres wizyty w każdej miejscowości:

– udział uczestników w  ofercie pobytowej skierowanej do grup  (min 3 godziny),

–  spotkanie z przedstawicielami organizacji prowadzącej wieś tematyczną

– prezentacja wizerunku wsi tematycznej

– prezentacja lokalnych produktów/pamiątek z miejscowości tematycznej

 1. B) Prezentacja metodyczna

– opieka merytoryczna doświadczonego eksperta od wiosek tematycznych podczas wizyty studyjnej

– kompleksowe szkolenie „ABC Funkcjonowania Wsi Tematycznej”

 1. C) Zapewnienie noclegu i wyżywienia

– zapewnienie noclegu w hotelu o podwyższonym standardzie, w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami

– zapewnienie poczęstunku (3 obiady dwudaniowe, 2 kolacje w tym jedna uroczysta z muzyką, 2 śniadania, 3 przerwy kawowe)

Oferty można składać do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 12:00 na adres biuro@dolinastobrawy.pl

Kryterium oceny ofert stanowi cena 100%.

Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Kluczbork, 21.03.2018r.

W ramach powyższego zapytania, na podany adres mailowy wpłynęło pięć ofert.

Realizatorem wizyty studyjnej we wsiach tematycznych 18-20 maja 2018 r. będzie Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska” Sp. z o. o.


Kluczbork, 07.03.2018r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH CYKLU SZKOLEŃ SZKOŁA LIDERÓW

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Szkoła Liderów obejmować będzie 3 szkolenia. Każde szkolenie będzie dwudniowe (łącznie 16 godzin). Szkolenie powinno zostać zrealizowane głównie w formie warsztatów. Ewentualne wykłady nie powinny przekraczać ¼ czasu przeznaczonego na szkolenie.

W ramach każdego szkolenia zakłada się zaangażowanie 1 eksperta – w każdym szkoleniu przewiduje się udział 20 osób.

Organizatorzy nie zapewniają dojazdu, noclegów ani wyżywienia dla eksperta prowadzącego warsztaty.

Do eksperta prowadzącego szkolenia należeć będzie w szczególności:

 1. Opracowanie programu szkolenia, który musi uzyskać akceptację organizatorów szkolenia,
 2. Opracowanie materiałów szkoleniowych oraz ich wydruk dla wszystkich uczestników (wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do materiału)
 3. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z zaakceptowanym przez zleceniodawcę programem,
 4. Opracowanie wniosków po zakończeniu szkolenia.
 5. Prowadzenie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych szkoleń i przekazywanie jej w wersji elektronicznej w poniedziałek następujący po każdym szkoleniu.

Zastrzega się możliwość zmiany terminu i lokalizacji szkoleń, z zachowaniem terenu funkcjonowania Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy. Ewentualny nowy termin szkolenia zostanie wybrany po konsultacji z wybranym ekspertem.

WARUNKI ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę można złożyć wyłącznie na CAŁY CYKL SZKOLENIOWY Szkoła Liderów łącznie na 3 tematy szkoleniowe. Ofertę może zatem złożyć w szczególności:

 • ekspert, który zrealizuje cały cykl szkoleniowy – 3 tematy szkoleniowe
 • podmiot / instytucja, który zapewni w danym cyklu szkoleniowym podczas każdego z 3 szkoleń po 1 ekspercie oraz – w przypadku angażowania różnych ekspertów zapewni spójność merytoryczną cyklu szkoleniowego.

Warunki formalne stawiane ekspertowi dotyczące wiedzy i doświadczenia:

 1. posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia szkolenia w danym zakresie tematycznym (m.in. wykształcenie i/lub ukończone szkoły trenerskie i/lub kursy i/lub szkolenia i/lub zdobyte certyfikaty) – opis wymaganych kwalifikacji powinien znaleźć odzwierciedlenie w CV eksperta dołączonym do oferty,
 2. posiadanie doświadczenia – przeprowadzenie w ostatnich 4 latach minimum 5 szkoleń z zakresu tematycznego danego szkolenia – opis wymaganego doświadczenia powinien znaleźć odzwierciedlenie w CV eksperta dołączonym do oferty.

W przypadku, gdy tylko jeden z ekspertów będzie spełniał powyższy warunek, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z niniejszym zapytaniem.

Oferty można składać do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 12:00 na adres biuro@dolinastobrawy.pl

Do oferty należy dołączyć CV eksperta/ów.

Załącznik do oferty w postaci CV nie podlega uzupełnieniu. Brak dołączonego CV do oferty stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

KRYTERIUM OCENY OFERT

Do oceny zostaną przyjęte oferty spełniające warunki formalne dotyczące wiedzy i doświadczenia ekspertów (ocena na podstawie załączonych do oferty CV ekspertów).

Kryterium oceny ofert stanowi cena 100%.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE CYKLU: SZKOŁA LIDERÓW

Planowana tematyka i harmonogram szkoleń w ramach cyklu Szkoła Liderów:

Lp. Nazwa cyklu Nazwa szkolenia Data Lokalizacja 
1 Szkoła liderów Budowanie zespołu 14.04.2018 Gmina Kluczbork
15.04.2018 Gmina Kluczbork
Narzędzia pracy lidera 28.04.2018 Gmina Kluczbork
29.04.2018 Gmina Kluczbork
Rozwój osobisty w pracy lidera 12.05.2018 Gmina Kluczbork
13.05.2018 Gmina Kluczbork

Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Kluczbork, 19.03.2018r.

W ramach powyższego zapytania, na podany adres mailowy wpłynęły 3 oferty.

Realizatorem Szkoły Liderów będzie firma: Instytut Inspiracji Damian Dec.


Kluczbork, 02.10.2017r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH CYKLU SZKOLEŃ SZKOŁA ANIMATORÓW KULTURALNYCH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Szkoła Animatorów Kulturalnych obejmować będzie 3 szkolenia. Każde szkolenie będzie dwudniowe (łącznie 16 godzin). Szkolenie powinno zostać zrealizowane głównie w formie warsztatów. Ewentualne wykłady nie powinny przekraczać ¼ czasu przeznaczonego na szkolenie.

W ramach każdego szkolenia zakłada się zaangażowanie po 2 ekspertów – w każdym szkoleniu przewiduje się udział 20 osób, które zostaną podzielone na 2 grupy warsztatowe. Program szkolenia będzie realizowany równocześnie przez 2 ekspertów.

Organizatorzy nie zapewniają dojazdu, noclegów ani wyżywienia dla ekspertów prowadzących warsztaty.

Do ekspertów prowadzących szkolenia należeć będzie w szczególności:

 1. Opracowanie programu szkolenia, który musi uzyskać akceptację organizatorów szkolenia,
 2. Opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz ich wydruk dla wszystkich uczestników (wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do materiału)
 3. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z zaakceptowanym przez zleceniodawcę programem,
 4. Opracowanie wniosków po zakończeniu szkolenia.
 5. Prowadzenie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych szkoleń i przekazywanie jej w wersji elektronicznej w poniedziałek następujący po każdym szkoleniu.

Zastrzega się możliwość zmiany terminu i lokalizacji szkoleń, z zachowaniem terenu funkcjonowania Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy. Ewentualny nowy termin szkolenia zostanie wybrany po konsultacji z wybranymi ekspertami.

WARUNKI ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z założonym trybem realizacji szkoleń (podział uczestników warsztatów na 2 grupy i realizacja programu przez 2 ekspertów jednocześnie) oraz celem zachowania spójności merytorycznej każdego z cykli szkoleń ofertę można złożyć wyłącznie na CAŁY CYKL SZKOLENIOWY Szkoła Animatorów – łącznie na 3 tematy szkoleniowe. Ofertę może zatem złożyć w szczególności:

 • dwóch ekspertów łącznie, którzy zrealizują cały cykl szkoleniowy – 3 tematy szkoleniowe
 • podmiot / instytucja, który zapewni w danym cyklu szkoleniowym podczas każdego z 3 szkoleń po 2 ekspertów oraz – w przypadku angażowania różnych ekspertów (więcej niż 2 tych samych w całym cyklu szkoleniowym) zapewni spójność merytoryczną cyklu szkoleniowego.

Warunki formalne stawiane każdemu z ekspertów dotyczące wiedzy i doświadczenia:

 1. posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia szkolenia w danym zakresie tematycznym (m.in. wykształcenie i/lub ukończone szkoły trenerskie i/lub kursy i/lub szkolenia i/lub zdobyte certyfikaty) – opis wymaganych kwalifikacji powinien znaleźć odzwierciedlenie w CV eksperta dołączonym do oferty,
 2. posiadanie doświadczenia – przeprowadzenie w ostatnich 4 latach minimum 5 szkoleń z zakresu tematycznego danego szkolenia – opis wymaganego doświadczenia powinien znaleźć odzwierciedlenie w CV eksperta dołączonym do oferty.

W przypadku, gdy tylko jeden z ekspertów będzie spełniał powyższy warunek, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z niniejszym zapytaniem.

Oferty można składać do dnia 11 października 2017 r. do godz. 12:00 na adres biuro@dolinastobrawy.pl

Do oferty należy dołączyć CV ekspertów.

Załącznik do oferty w postaci CV nie podlega uzupełnieniu. Brak dołączonego CV do oferty stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

KRYTERIUM OCENY OFERT

Do oceny zostaną przyjęte oferty spełniające warunki formalne dotyczące wiedzy i doświadczenia ekspertów (ocena na podstawie załączonych do oferty CV ekspertów).

Kryterium oceny ofert stanowi cena 100%.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE CYKLU: SZKOŁA ANIMATORÓW

Planowana tematyka i harmonogram szkoleń w ramach cyklu Szkoła Animatorów:

Lp. Nazwa szkolenia Minimalny obligatoryjny zakres tematyczny Czas trwania Termin Miejsce
1 Animator kulturalny w  środowisku lokalnym podstawy prawne organizowania się społeczności lokalnych, zakładanie organizacji pozarządowych, jak pozyskać środki na działania, jak zgodnie z prawem zorganizować wydarzenie (np. festyn, etc), współpraca z otoczeniem 16 godzin 4-5 listopada Lasowice Wielkie
2 Animator pełen pomysłów pedagogika zabawy, gry i zabawy integrujące

dobre praktyki w zakresie aktywizacji / organizacji społeczności np. dzień ulicy, dzień sąsiada

16 godzin 18-19 listopada Lasowice Wielkie
3 Animator w działaniu umiejętności miękkie, jak się komunikować, techniki pracy z grupami, jakie narzędzia wykorzystywać do pracy z grupą, energizery 16 godzin 2-3 grudnia Lasowice Wielkie

Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Kluczbork, 16.10.2017r.

W ramach powyższego zapytania, na podany adres mailowy wpłynęła jedna oferta.

Realizatorem Szkoły Animatorów Kulturalnych będzie Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.


Kluczbork, 05.04.2017

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH CYKLU SZKOLEŃ SZKOŁA ANIMATORÓW WIEJSKICH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Szkoła Animatorów Wiejskich obejmować będzie 3 szkolenia. Każde szkolenie będzie dwudniowe (łącznie 16 godzin). Szkolenie powinno zostać zrealizowane głównie w formie warsztatów. Ewentualne wykłady nie powinny przekraczać ¼ czasu przeznaczonego na szkolenie.

W ramach każdego szkolenia zakłada się zaangażowanie po 2 ekspertów – w każdym szkoleniu przewiduje się udział 20 osób, które zostaną podzielone na 2 grupy warsztatowe. Program szkolenia będzie realizowany równocześnie przez 2 ekspertów.

Organizatorzy nie zapewniają dojazdu, noclegów ani wyżywienia dla ekspertów prowadzących warsztaty.

Do ekspertów prowadzących szkolenia należeć będzie w szczególności:

 1. Opracowanie programu szkolenia, który musi uzyskać akceptację organizatorów szkolenia,
 2. Opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz ich wydruk dla wszystkich uczestników (wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do materiału)
 3. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z zaakceptowanym przez zleceniodawcę programem,
 4. Opracowanie wniosków po zakończeniu szkolenia.

Zastrzega się możliwość zmiany terminu i lokalizacji szkoleń, z zachowaniem terenu funkcjonowania Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy. Ewentualny nowy termin szkolenia zostanie wybrany po konsultacji z wybranymi ekspertami.

WARUNKI ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z założonym trybem realizacji szkoleń (podział uczestników warsztatów na 2 grupy i realizacja programu przez 2 ekspertów jednocześnie) oraz celem zachowania spójności merytorycznej każdego z cykli szkoleń ofertę można złożyć wyłącznie na CAŁY CYKL SZKOLENIOWY Szkoła Animatorów – łącznie na 3 tematy szkoleniowe. Ofertę może zatem złożyć w szczególności:

 • dwóch ekspertów łącznie, którzy zrealizują cały cykl szkoleniowy – 3 tematy szkoleniowe
 • podmiot / instytucja, który zapewni w danym cyklu szkoleniowym podczas każdego z 3 szkoleń po 2 ekspertów oraz – w przypadku angażowania różnych ekspertów (więcej niż 2 tych samych w całym cyklu szkoleniowym) zapewni spójność merytoryczną cyklu szkoleniowego.

Warunki formalne stawiane każdemu z ekspertów dotyczące wiedzy i doświadczenia:

 1. posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia szkolenia w danym zakresie tematycznym (m.in. wykształcenie i/lub ukończone szkoły trenerskie i/lub kursy i/lub szkolenia i/lub zdobyte certyfikaty) – opis wymaganych kwalifikacji powinien znaleźć odzwierciedlenie w CV eksperta dołączonym do oferty,
 2. posiadanie doświadczenia – przeprowadzenie w ostatnich 4 latach minimum 5 szkoleń z zakresu tematycznego danego szkolenia – opis wymaganego doświadczenia powinien znaleźć odzwierciedlenie w CV eksperta dołączonym do oferty.

W przypadku, gdy tylko jeden z ekspertów będzie spełniał powyższy warunek, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z niniejszym zapytaniem.

Oferty można składać do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00 na adres biuro@dolinastobrawy.pl

Do oferty należy dołączyć CV ekspertów.

Załącznik do oferty w postaci CV nie podlega uzupełnieniu. Brak dołączonego CV do oferty stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

KRYTERIUM OCENY OFERT

Do oceny zostaną przyjęte oferty spełniające warunki formalne dotyczące wiedzy i doświadczenia ekspertów (ocena na podstawie załączonych do oferty CV ekspertów).

Kryterium oceny ofert stanowi cena 100%.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE CYKLU: SZKOŁA ANIMATORÓW

Planowana tematyka i harmonogram szkoleń w ramach cyklu Szkoła Animatorów:

Lp. Nazwa szkolenia Minimalny obligatoryjny zakres tematyczny Czas trwania Termin Miejsce
1 Rola animatora w środowisku lokalnym Animacja jako metoda aktywizacji środowiska lokalnego

Funkcja animatora i etapy jego pracy

Warunki zaangażowania społecznego i sposoby włączania społeczności lokalnej do współpracy

Studium przypadków – dobre praktyki

16 godzin między 05.05 a 30.06 2017 Teren LGD Dolina Stobrawy
2 Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej Metody i techniki diagnozowania środowiska lokalnego

Mapa zasobów i potrzeb

Narzędzia służące komunikacji ze społecznością lokalną

16 godzin między 05.05 a 30.06 2017 Teren LGD Dolina Stobrawy
3 Planowanie projektu animacyjnego Budowanie zespołu projektowego

Zasady skutecznego planowania

Metody generowania różnorodnych pomysłów

Cykl życia projektu

Monitoring i ewaluacja

Źródła finansowania projektów

16 godzin między 05.05 a 30.06 2017 Teren LGD Dolina Stobrawy

Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Kluczbork, 19.04.2017r.

W ramach powyższego zapytania, na podany adres mailowy wpłynęła jedna oferta.

Realizatorem Szkoły Animatorów Wiejskich będzie konsorcjum osób prywatnych – p. Alicja Gawinek i p. Tomasz Kosmala.


Kluczbork, 05.04.2017

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WIZYTY STUDYJNEJ WE WSIACH TEMATYCZNYCH 19-21 maja 2017 r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Zakres wizyty studyjnej dla 30 przedstawicieli LGD Dolina Stobrawy:

A) Wizyta studyjna w 4 wsiach tematycznych we wschodniej części Borów Dolnośląskich o profilu związanym z:
– rolnictwem

– przyrodą

– tradycją kolejarską

– tradycją rycerską

Zakres wizyty w każdej miejscowości:

– udział uczestników w  ofercie pobytowej skierowanej do grup szkolnych (min 3 godziny),

–  spotkanie z przedstawicielami organizacji prowadzącej wieś tematyczną

– prezentacja organizacji dot. swojej działalności i drogi dojścia do sukcesu

– prezentacja wizerunku wsi tematycznej

– prezentacja lokalnych produktów/pamiątek z miejscowości tematycznej

B) Prezentacja metodyczna

–  dot. zakładania wiosek tematycznych wraz z przykładami z Polski

– prezentację nowoczesnych narzędzi wykorzystania zasobów miejscowości w turystyce grupowej i indywidualnej (prezentacja wraz  zajęciami praktycznymi) dot. geocachingu i questingu

– materiały szkoleniowe dla uczestników

– wypracowanie możliwości rozwoju wsi tematycznych uczestników wyjazdu – warsztat roboczy

– opiekę merytoryczną doświadczonego eksperta od wiosek tematycznych podczas wizyty studyjnej

C) Zapewnienie noclegu i wyżywienia

– zapewnienie noclegu w hotelu o podwyższonym standardzie z wi-fi, salą rekreacyjną,
w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami

– zapewnienie poczęstunku (3 obiady dwudaniowe, 2 kolacje w tym jedna uroczysta z muzyką, 2 śniadania, 3 przerwy kawowe)

Oferty można składać do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00 na adres biuro@dolinastobrawy.pl

Do oferty należy dołączyć CV eksperta przeprowadzającego prezentację metodyczną.

Do oceny zostaną przyjęte oferty spełniające warunki formalne dotyczące wiedzy i doświadczenia eksperta (ocena na podstawie załączonych do oferty CV ekspertów).

Kryterium oceny ofert stanowi cena 100%.

Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Kluczbork, 19.04.2017r.

W ramach powyższego zapytania, na podany adres mailowy wpłynęła jedna oferta.

Realizatorem wizyty studyjnej we wsiach tematycznych 19-21 maja 2017 r. będzie Fundacja CALAMITA.


Kluczbork, 05.04.2017

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH

Zamawiający Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Stobrawy”
ul. Rynek 1
46-200 Kluczbork
Przedmiot zamówienia Torby papierowe, ołówki, kubki, torby bawełniane
Termin składania ofert 14.04.2017 r.
Forma składania ofert Na adres email: biuro@dolinastobrawy.pl
Termin realizacji zamówienia Maksymalnie do grudnia 2017r.
Kryteria wyboru oferty Kryterium ceny. Cena powinna uwzględniać dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
Rozstrzygnięcie postępowania Wybór oferty zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
Informacje szczegółowe torby papierowe – torby papierowe z jednokolorowym, jednostronnym nadrukiem (szary papier), wzmocnione dno, wym. 240x110x 310 mm,1000 szt.

ołówki z jednokolorowym nadrukiem, zatemperowane, drewniane, bez gumki, 1000 szt.

białe kubki z kolorowym wnętrzem,
z jednostronnym nadrukiem, wysokość 91 mm, poj. 230 ml, średnica 77 mm zwężający się ku dołowi. Poprosimy o wycenę 500 szt i 1000 szt.

torby bawełniane ciemne kolory z jednokolorowym, jednostronnym nadrukiem, krótkie uszy, 250g. wym. 300 x 400 mm, Poprosimy o wycenę 500 szt i 1000 szt.

.

Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Kluczbork, 02.05.2017

W ramach powyższego zapytania, na podany adres mailowy wpłynęło pięć ofert.

Realizatorem wykonania gadżetów promocyjnych będzie Girit Group.


Kluczbork, 05.04.2017

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA WYKONANIE KOLOROWANKI

Zamawiający Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Stobrawy”
ul. Rynek 1
46-200 Kluczbork
Przedmiot zamówienia Kolorowanka
Termin składania ofert 14.04.2017 r.
Forma składania ofert Na adres email: biuro@dolinastobrawy.pl
Termin realizacji zamówienia Maksymalnie do grudnia 2017r.
Kryteria wyboru oferty Kryterium ceny. Cena powinna uwzględniać dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby  Zamawiającego.
Rozstrzygnięcie postępowania Wybór oferty zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
Informacje szczegółowe Kolorowanka –  Format A4, ilość str. okładki – 4 –  zadruk w pełnym kolorze offset 250g, ilość str. środek – 24 – zadruk dwustronny w pełnym kolorze offset 120g
uszlachetnienie okładki jednostronnie – folia mat , oprawa zeszytowa – zszywka zwykła x 2  Nakład: 1000 egz.

Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Kluczbork, 02.05.2017

W ramach powyższego zapytania, na podany adres mailowy wpłynęło dziewiętnaście ofert.

Realizatorem wykonania kolorowanki będzie Drukarnia Awi-Graf.

Skip to content