logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na rok 2024.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, działających na terenie gmin:

Pokój, Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczborka) i Olesno, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną i inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego.

Szczegóły konkursu znajdują się w ogłoszeniu o konkursie, które znajdziesz TUTAJ

Skip to content