logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38


Naszą organizację można wesprzeć poprzez:

a) przekazanie 1 % podatku, z którego środki w całości przeznaczone są na Program “Działaj Lokalnie”, numer KRS: 0000251034. Prowadzimy akcję darmowego rozliczania PIT-ów w biurze LGD Dolina Stobrawy.

b) przekazanie środków w zbiórce publicznej, z której wpłaty w całości przeznaczone są na rzecz Programu “Działaj Lokalnie”. Puszki, do których zbieramy wpłaty znajdują się w biurze LGD Doliny Stobrawy.

c) przekazanie darowizny na rzecz Programu “Działaj Lokalnie”, na numer konta: 16 88760009 0036 8979 2000 0009

d) przekazanie darowizny na cele statutowe stowarzyszenia inne niż wsparcie programu “Działaj Lokalnie”: 38 88760009 0036 8979 2000 0001

Środki na rzecz programu “Działaj Lokalnie” zbieramy również poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego, w ramach której organizujemy:

  • podróże studyjne,
  • konferencje,
  • warsztaty,
  • przeprowadzamy specjalistyczne szkolenia.

Propozycja tematów szkoleń, które przeprowadzamy.
Jesteśmy także otwarci, na Państwa sugestie:

1. Zakładanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych.

2. Pisanie i realizacja projektów społecznych.

3. Pozyskiwanie funduszy na działalność społeczną.

4. Szkolenia dla rolników:

  • Pozyskiwanie środków na inwestycje w ramach PROW 2014-2020.
  • Program rolno-środowiskowo-klimatyczny.
  • Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich (obowiązek zazielenienia).

5. Dokumentacja przetargowa.

6. Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w otwartych konkursach ofert.

7. Pozyskiwanie środków na zakładanie lub rozwijanie działalności gospodarczej.

8. Promocja i fundraising w organizacjach pozarządowych.

9. Media relations w organizacjach pozarządowych.

10. Księgowość w organizacjach pozarządowych.

11. Animacja społeczności lokalnych.

12. Social media marketing w działalności organizacji.

Skip to content