logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Causes

test1

Read More

Opis obszaru LSR

Opis obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym opis spójności tego obszaru Obszar „Doliny Stobrawy” leży w północnej części województwa opolskiego i obejmuje swoim zasięgiem sześć gmin, w tym: cztery […]

Read More

Plan włączenia społeczności

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”. Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” służy przygotowaniu LSR z […]

Read More

Ankieta

Ankieta dotycząca opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety, która została przygotowana w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla gmin: Kluczbork (obszar […]

Read More

Harmonogram Spotkań

Harmonogram spotkań:  Gmina Miejsce       Data i godzina Kluczbork   Kluczbork/ Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork       07.10.2022r. godz. 16.00 Byczyna   […]

Read More
Skip to content