logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

W związku z zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie:

– Nabór nr 30/2023 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 23.11.2023r. (czwartek),
w siedzibie Stowarzyszenia, (Kluczbork, ul. Moniuszki 4), o godzinie 10.00
.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.

2.  Wybór Sekretarzy.

3.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5.   Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.

6.   Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.  

7.   Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.

8.   Wolne głosy, wnioski i zapytania.                                                                                         

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content