logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z procedurą rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie przesunięć kwot z przedsięwzięć, w których powstały oszczędności, na przedsięwzięcia cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem.

Proponowane zmiany:

Przesunięcie środków z:

Cel Ogólny 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku.

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie 1.1.1. Liczba operacji polegających na rozpoczęciu działalności gospodarczej

Przesunięcie środków na:

Przedsięwzięcie 2.1.1. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w tym sportowej

Uwagi do propozycji zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju proszę kierować na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl lub osobiście do biura stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023r. do godziny 15.00

——————————————————

Aktualizacja 03.07.2023r.

W toku konsultacji społecznych ogłoszonych na stronie internetowej, gdzie uwagi do propozycji zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju można było kierować na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl lub osobiście do biura stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2023r. do godz. 15:00, informujemy, że w ramach konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content