logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM, w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego a działających na terenie gmin: Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork), Olesno.
W ramach konkursu Ośrodek Działaj Lokalnie przyznaje granty w kwocie maksymalnie:
6 tysięcy złotych na realizację projektów, które:
– zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów
– charakterze dobra wspólnego,
– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty
i rozsądne koszty realizacji,
– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców,
a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
– będą realizowane między 1 czerwca 2016r. a 31 grudnia 2016r.
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl w dniach 18.04 – 20.05.2016r.
Regulamin Konkursu wraz ze wzorem wniosku dostępne są na stronie: www.dolinastobrawy.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
W związku z powyższym zapraszamy na spotkania informacyjno-edukacyjne, które odbędą się:
18.04.2016

(poniedziałek)

17.00 Świetlica Wiejska w Lasowicach Wielkich (przy remizie OSP)
20.04.2016

(środa)

16.00 Urząd Miejski w Byczynie, Ratusz, sala nr 9, Rynek nr 1
21.04.2016

(czwartek)

16.00 Wołczyński Dom Kultury, mała sala, ul. Opolska nr 2
25.04.2016

(poniedziałek)

17.00 Miejski Dom Kultury w Oleśnie, sala kominkowa, ul. Wielkie Przedmieście nr 31
26.04.2016

(wtorek)

16.00 Biuro Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” Kluczbork, Rynek 1

Na spotkaniach zostaną omówione istotne kwestie dotyczące regulaminu konkursu a także zasady wypełniania wniosku za pomocą generatora. Będzie także możliwość skonsultowania swoich projektów.

Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Działaj Lokalnie:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
Rynek 1, 46-200 Kluczbork
tel. 077 413 11 38; kom. 530 111 550; mail: biuro@dolinastobrawy.pl
Zapraszamy do składania wniosków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content