logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

  1. Informacje wprowadzające

Niniejsza polityka prywatności (inaczej Serwis) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

W/w pliki określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej dotacje.dolinastobrawy.pl. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dolina Stobrawy” z siedzibą w Kluczborku przy ul. Rynek 1 zobowiązuje się do optymalnej ochrony danych dotyczących użytkowników odwiedzających stronę.

Niniejsza polityka cookies odnosi się do strony internetowej dotacje.dolinastobrawy.pl Operatorem niniejszego serwisu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dolina Stobrawy”.

  1. Pojęcie plików Cookies

a)   Co to są pliki Cookies?  

Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, czyli pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Co to są pliki Cookies?

Zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku. Nowelizacja ta bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak poszczególne kraje Unii Europejskiej samodzielnie wypracowują przepisy szczegółowe.

b)      Jakiego rodzaju cookies są wykorzystywane przez dotacje.dolinastobrawy.pl?

Strona internetowa  dotacje.dolinastobrawy.pl  wykorzystuje następujące pliki cookies:

–  tymczasowe – pliki te wykorzystują informacje dotyczące akcji wykonywanych przez użytkownika w trakcie aktywnej sesji korzystania z serwisu internetowego, są one automatycznie usuwane przez przeglądarkę internetową po opuszczeniu serwisu internetowego, a ich zablokowanie może doprowadzić do uniemożliwienia dostępu do niektórych funkcjonalności serwisu internetowego ;

–  cookies osób trzecich; pliki te przechowują dane zgodnie z polityką prywatności partnera serwisu internetowego, a partnerami strony internetowej dotacje.dolinastobrawy.pl są:

> Youtube

> Facebook – http://www.facebook.com/help/cookies

> Instagram

– trwałe –  pliki te przechowują preferencje użytkownika dotyczące działania serwisu internetowego oraz jego estetyki; służą one zapamiętywaniu danego komputera i mogą być kojarzone z danymi osobowymi. Są one usuwane przez przeglądarkę po określonym w nich okresie ważności. Wykorzystując je zwiększany jest optymalnie komfort użytkownika w czasie korzystania z serwisu internetowego;

c)      Czy pliki Cookies przechowują dane osobowe?

Są miejsca, gdzie zaznaczając opcję „zapamiętaj mnie” zachowujemy w zaszyfrowanej postaci dane, które są konieczne do wykonania danej funkcjonalności. Na ogół jednak strona internetowa dotacje.dolinastobrawy.pl nie zbiera i nie przechowuje w plikach danych osobowych.

d)     W jaki sposób zablokować lub usunąć pliki Cookies?

W każdej chwili użytkownik korzystający z serwisu internetowego, o którym w niniejszym dokumencie mowa, może zablokować lub usunąć pliki cookies w urządzeniu, z którego korzysta; aby to zrobić należy wykorzystać mechanizmy przeglądarki, z której użytkownik korzysta („menu pomocy”), jednakże może to spowodować zablokowanie serwisu internetowego lub ograniczenie niektórych jego funkcjonalności.

e)      Uwagi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dolina Stobrawy” nie ponosi odpowiedzialności za politykę cookies w innych serwisach internetowych, do których odnoszą się linki zamieszczone w serwisie dolinastobrawyj.pl. Polityka, o której mowa może ulec zmianie na skutek zmian funkcjonalności serwisu internetowego lub w wyniku zmian w obsłudze cookies osób trzecich.

III. Dane osobowe i możliwość ich korygowania

Każdy użytkownik  strony internetowej,  o której w niniejszym dokumencie mowa,  może dokonać wyboru, czy i w jakim zakresie jest zainteresowany ze skorzystania z naszych usług i czy chce udostępniać informacje o sobie. Użytkownik ma prawo do nie pozostawienia swoich danych osobowych, a także, jeżeli uzna to za stosowne, do ich usunięcia lub nie korzystania z w/w serwisu. Żadne z pozostawionych danych  nie są udostępniane osobom  trzecim, zarówno dane osobowe, jak i poufne. W przypadku wystąpienia zapisów  danych błędnych lub niekompletnych, należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania “Dolina Stobrawy”, którego dane kontaktowe znaleźć można na stronie internetowej.

  1. Informacje końcowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dolina Stobrawy” zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych. Zakres ten obejmuje zarówno gromadzenie i wykorzystywanie wspomnianych danych, jak również przestrzeganie Zasad Ochrony Prywatności.

Zasady te są określone  przez przepisy dotyczące wykorzystywania danych osobowych powierzanych przez użytkowników, bądź od nich uzyskiwanych.

Skip to content