logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach organizowanego naboru 30/2023.

Spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 19.2 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej odbędzie się 18.10.2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie stowarzyszenia (Kluczbork, ul. Moniuszki 4, I piętro).

Uczestnictwo w spotkaniu będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

 Aby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić się telefonicznie pod numerem 77 413 11 38 lub mailowo na adres biuro@dolinastobrawy.pl podając imię i nazwisko uczestnika oraz reprezentowaną instytucję/organizację.

 Zgłoszenie należy przesłać do dnia 17.10.2023r.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content