logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego, a działających na terenie gmin: Pokój, Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork), Olesno.

W ramach konkursu Ośrodek Działaj Lokalnie przyznaje granty w kwocie maksymalnie:
6 tysięcy złotych na realizację projektów, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
  • przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online,
  • w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” dotyczą wsparcia organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.
  • będą realizowane między 1 czerwca 2022r., – 31 grudnia 2022r.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
w dniach 28.03.2022r. – 27.04.2022r.

Pula przeznaczona na granty w tegorocznym naborze wynosi: 60.000,00 zł. Pula środków może ulec zwiększeniu.

Regulamin Konkursu wraz ze wzorem wniosku dostępne są na stronie: www.dolinastobrawy.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

01 regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2022

02 wniosek DL 2022 klasyczne

03 karta oceny formalnej 2022

04 karta oceny merytorycznej 2022

W związku z prowadzonym naborem zapraszamy na spotkania informacyjne.

 

Skip to content