logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z procedurą rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie rozdysponowania dodatkowych środków w kwocie 571 000 Euro.

Decyzję Zarządu w sprawie rozdysponowania dodatkowych środków poprzedziło badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców obszaru LGD w terminie od 6 maja do 20 maja 2021 roku.

W badaniu 52,4% ankietowanych wskazało zapotrzebowanie na tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych. Kolejną dużą grupę 47,6% stanowili ankietowani, którzy wskazali potrzebę utworzenia miejsc umożliwiających prowadzenie edukacji regionalnej i przyrodniczej. Trzecią w kolejności grupę 38,1% stanowiły osoby, które wskazały zapotrzebowanie na działanie dotyczące premii na podejmowanie działalności gospodarczej. Na 4 pozycji znalazło się działanie dotyczące rozwijania działalności gospodarczej 28,6%. Pojedyncze głosy dotyczyły renowacji zabytków i prowadzenia działań kulturowych.

 

Proponowane zmiany dotyczące rozdysponowania dodatkowych środków uwzględniające wyniki badania ankietowego:

 

Przedsięwzięcie 2.1.1. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w tym sportowej

Wskaźnik – 5 szt.

Kwota – 236 000 Euro

 

Przedsięwzięcie 2.1.2. Liczba nowych miejsc umożliwiających prowadzenie edukacji regionalnej i/lub przyrodniczej

Wskaźnik – 1 szt.

Kwota – 125 000 Euro

 

Przedsięwzięcie 1.1.1. Liczba operacji polegających na rozpoczęciu działalności gospodarczej 

Wskaźnik – 14 szt.

Kwota – 210 000 Euro

 

Uwagi do propozycji zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju proszę kierować na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl lub osobiście do biura stowarzyszenia
w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2021r. do godziny 12.00

Skip to content