logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 26 marca 2020r. (czwartek), o godzinie 15:30, (drugi termin 16.00) w Urzędzie Miejskim w Kluczborku,
sala konferencyjna nr 62, II piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Zarządu.
  4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  5. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
  6. Wybór komisji skrutacyjnej.
  7. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  8. Omówienie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz bieżących działań stowarzyszenia.
  9. Wolne wnioski.

 

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe oraz uchwały zaproponowane przez Zarząd do podjęcia na Walnym Zebraniu dostępne będą na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl w aktualnościach, na tydzień przed planowanym terminem zebrania.

Jednocześnie informujemy, że podczas Walnego Zebrania będzie możliwość uregulowania składek za 2019 i 2020 rok.

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content