logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z procedurą rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie przesunięć kwot z przedsięwzięć, na które nie było zainteresowania podczas organizowanych 3 ostatnich naborów, na przedsięwzięcia cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem.

Proponowane zmiany:

Przesunięcie środków z:

Cel Ogólny 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku.

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie 1.1.2. Liczba operacji polegających na utworzeniu lub rozwoju inkubatorów – 300 000,00

Przedsięwzięcie 1.3.1. Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów  żywnościowych -100 000,00

Przedsięwzięcie 1.3.2. Liczba sieci w zakresie usług turystycznych – 100 000,00

Przedsięwzięcie 1.3.3. Liczba sieci w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych 100 000,00

oraz oszczędności z pozostałych przedsięwzięć Celu ogólnego 1. – 220 000,00

Przesunięcie środków na:

Cel Ogólny 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku.

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie 1.1.1. Liczba operacji polegających na rozpoczęciu działalności gospodarczej – 7 operacji po 60 00,00 zł. Łączna kwota 420 000,00

Przedsięwzięcie 1.1.3. Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 2 operacje po 200 000,00 każda. Łącznie 400 000,00

Uwagi do propozycji zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju proszę kierować na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl lub osobiście do biura stowarzyszenia
w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2019r. do godziny 15.00

 

Skip to content