logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Uprzejmie informujemy, iż Rada Decyzyjna Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” w dniu 25 czerwca 2019 roku dokonała oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju rynków zbytu oraz budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w naborach:

nr 14/2019 Rozwój rynków zbytu,

nr 19/2019 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

nr 20/2019 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia nr 2.1.2. Utworzenie miejsc umożliwiających prowadzenie edukacji regionalnej i przyrodniczej.

Gratulujemy wybranym beneficjentom. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wnioskowania w kolejnych naborach.

W załączeniu do pobrania uchwały rady wraz z listami rankingowymi i protokoły z posiedzenia.

Protokół komisji skrutacyjnej 25.06.2019

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 25.06.2019

Nabór nr 14/2019 Rozwój Rynków zbytu,

Uchwała Lista operacji wybranych Rozwój rynków zbytu

Uchwała Lista operacji zgodnych Rozwój rynków zbytu

Nabór nr  19/2019 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Uchwała Lista operacji wybranych Infrastruktura rekreacyjna

Uchwała Lista operacji zgodnych Infrastruktura rekreacyjna

Nabór nr 20/2019 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia nr 2.1.2. Utworzenie miejsc umożliwiających prowadzenie edukacji regionalnej i przyrodniczej.

Uchwała Lista operacji wybranych Infrastruktura edukacyjna

Uchwała Lista operacji zgodnych Infrastruktura edukacyjna

 

Skip to content