logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

W związku zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie:

– Nabór nr 14/2019 – Rozwój rynków zbytu,

– Nabór nr 15/2019 – Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

– Nabór nr 16/2019 – Wspieranie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw,

– Nabór nr 17/2019 – Wspieranie współpracy w zakresie usług turystycznych,

– Nabór nr 18/2019 – Wspieranie współpracy w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów
i usług lokalnych,

– Nabór nr 19/2019 – Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych,

– Nabór nr 20/2019 – Utworzenie miejsc umożliwiających prowadzenie edukacji regionalnej
i przyrodniczej,

informuję, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 25. 06. 2019r. (wtorek), w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza,
(Kluczbork, Rynek 1), o godzinie 9.00
.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
  2. Wybór Sekretarzy.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie list wnioskodawców i ocenianych wniosków.
  6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
  7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
  8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

 

Skip to content