logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach organizowanych naborów od  nr 14/2019 do nr 20/2019 dotyczących realizacji przedsięwzięć:

Rozwój rynków zbytu; Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego; Wspieranie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw; Wspieranie współpracy w zakresie usług turystycznych ; Wspieranie współpracy w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych; Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych ; Utworzenie miejsc umożliwiających prowadzenie edukacji regionalnej i przyrodniczej

 

Spotkanie odbędzie się 15.05.2019r. o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej w kluczborskim Ratuszu.

 

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content