logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

W ostatni weekend, w świetlicy wiejskiej w Czaplach Starych (gm. Kluczbork) odbył się drugi zjazd w ramach Szkoły Liderów Doliny Stobrawy. Jest to już piąta edycja Szkoły Liderów i Animatorów, w ramach której uczestnicy poszerzają swoje kompetencje niezbędne do pracy z lokalnymi społecznościami. Do tej pory, we wszystkich edycjach tej szkoły, przeszkolonych zostało około 80 osób.

Podczas ostatniego zjazdu, omawiane zostały następujące zagadnienia: warunki zaangażowania społecznego; główne wyzwania w procesie aktywizowania społeczności lokalnych – rola lidera; nowe możliwości pobudzania aktywności; partnerstwo lokalne; przykłady dobrych praktyk; narzędzia rozwijania aktywności społeczności lokalnej; planowanie projektu liderskiego.

W szkoleniu biorą udział przedstawiciele rożnych organizacji pozarządowych i grup społecznych oraz przedstawiciele samorządu lokalnego: radni oraz sołtysi. Doświadczony prowadzący z Wrocławia, chętnie dzieli się swoją wiedzą oraz odpowiada na liczne pytania uczestników. Ostatni zjazd Szkoły Liderów już w połowie maja.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content