logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 28 września 2017r. (czwartek), o godzinie 17:00, (drugi termin 17:30) w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 31 Olesno,  duża sala lustrzana, parter.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Odwołanie Członka Rady Decyzyjnej.
  5. Wybory uzupełniające do Rady Decyzyjnej.
  6. Wolne wnioski

 

Uchwały zaproponowane przez Zarząd do podjęcia na Walnym Zebraniu dostępne będą na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl w aktualnościach, na tydzień przed planowanym terminem zebrania.

Jednocześnie informujemy, że podczas Walnego Zebrania będzie możliwość uregulowania składek za 2017rok.

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content