logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Informujemy, że  pod linkiem http://dotacje.dolinastobrawy.pl/rada-decyzyjna/ znajdują się:

  1. Protokół z Posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Nr VII/17 z dnia 11 sierpnia 2017r. dotyczący rozpatrzenia protestów oraz uwzględnienia lub odrzucenia poszczególnych zarzutów zawartych w protestach, które wpłynęły do biura stowarzyszenia a dotyczyły naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, nr 4/2017 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”.
  2. Protokół z Posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Nr VIII/17 z dnia 22 sierpnia 2017r. dotyczący rozpatrzenia protestów oraz uwzględnienia lub odrzucenia poszczególnych zarzutów zawartych w protestach, które wpłynęły do biura stowarzyszenia a dotyczyły naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, nr 5/2017 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej i podnoszenia kompetencji w przedsiębiorstwach”.
Skip to content