logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zapraszamy na spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania biznesplanów w ramach organizowanych naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

 

1.1.3. Rozwijanie działalności gospodarczej i 1.2.2 Podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach

Spotkanie informacyjne: 20.06.2017r., godz. 15:00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego
w Kluczborku

Szkolenie z pisania biznesplanu: 22.06.2017r., godz. 9:00- 15:00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku

Ze względów organizacyjnych w przypadku szkolenia z pisania biznesplanów proszę o mailowe (biuro@dolinastobrawy.pl), lub telefoniczne (77 413 11 38) potwierdzenie swojej obecności do 20.06.2017r.

Uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych lub szkoleniach będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Proszę o przesyłanie pytań dotyczących pisania biznesplanów do 20.06.2017r. na maila biuro@dolinastobrawy.pl, tak aby ekspert na szkoleniach dotyczących biznesplanów mógł na nie odpowiedzieć.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

 

Skip to content