logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Uprzejmie informujemy, iż Rada Decyzyjna Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” w dniu 20 marca 2017 roku dokonała oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie „Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych.” w ramach naboru nr 3/2017.

Gratulujemy wybranym beneficjentom, a pozostałych Państwa zapraszamy do wnioskowania w kolejnym naborze, który już za kilka miesięcy, w drugiej połowie 2017r.

W załączeniu do pobrania uchwały rady wraz z listami rankingowymi.

Lista operacji zgodnych z ogł.naboru i zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych

Skip to content