logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Informujemy, ….

Biuro Projektu Kluczbork prowadzi na terenie powiatu kluczborskiego następujące projekty:

ulotka A4 spotkania – dotacje opolskie

Informacje szczegółowe:

W chwili obecnej beneficjenci projektów: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, AC-Expert Centrum Edukacji Agata Melera, Aktulnaj Jan Lutka, Eurosolutions Jan Dymek oraz Euro-Futura sp. z o.o. prowadzą na terenie województwa opolskiego cztery projekty dotacyjne pod nazwami:

 • „Łam barierę – buduj karierę!”
 • „Strategia na biznes!”
 • KOBIETY W BIZNESIE
 • Wsparcie przedsiębiorczości osób po 50 roku życia z woj. opolskiego, zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej.

Udział w projektach może wziąć osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:

 • skończyła 30 lat,
 • jest osobą pozostającą bez zatrudnienia (bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • zamieszkuje w województwie opolskim
 • nie posiadała zarejestrowanej działalności w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu,
 • weźmie udział w kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego zgodnie z warunkami i terminami określonymi w Regulaminie projektu.

W szczególności do udziału w projektach zapraszamy: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby po 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające maksymalnie wykształcenie średnie), osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia.

W ramach projektu uczestnik może otrzymać środki w postaci:

 • DOTACJI – wartość jednorazowej bezzwrotnej dotacji wynosi do 25 000 zł,
 • WSPARCIA POMOSTOWEGO – w postaci comiesięcznego bezzwrotnego wsparcia finansowego wynoszącego maksymalnie do 1000 zł i udzielanego przez okres pierwszych 6 do maksymalnie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji:

Biuro Projektu Kluczbork, ul. Zamkowa 6

tel. 519 495 471, j.libera@biuroprojektu.eu

Skip to content