logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej, informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 13 stycznia 2017 r. (piątek), w biurze Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”, (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 9.00.

Porządek obrad:
1.   Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
2.  Wybór Sekretarzy.
2.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.   Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.
5.    Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez każdego Członka Rady.
6.   Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
7.    Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Skip to content