logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

7 grudnia, w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza, odbyły się warsztaty filmowe skierowane do wszystkich, tegorocznych Dotowanych w konkursie „Działaj Lokalnie IX”. W spotkaniu wzięło udział: 16 osób, które reprezentowały następujące miejscowości: Bogacica, Jasienie, Nasale, Lasowice Wielkie, Borki Wielkie, Chudoba, Wojciechów, Szum, Maciejów, Bąków i Kochłowice.
Zajęcia zatytułowane: “Technologie cyfrowe w popularyzacji działań społecznych, czyli jak stworzyć film, reportaż multimedialny w ramach konkursu “Opowiedz…” poprowadził kluczborski fotograf oraz twórca krótkich form filmowych, z wieloletnim doświadczeniem: Pan Mariusz Mazurkiewicz (Mazurkiewicz Studio). Podczas spotkania nakręcony został krótki, przykładowy film; następnie zostały omówione szczegółowe elementy montażu i edycji oraz zasady publikacji muzyki oraz wizerunku osób występujących w naszej realizacji. Kolejnym punktem wczorajszego wydarzenia, było spotkanie sieciujące. Przedstawiciele wiosek, przynieśli ze sobą m.in.: ulotki promocyjne swoich miejscowości, lokalne pocztówki, zaproszenia na wydarzenia świąteczne oraz foldery promujące wioski tematyczne. Nastąpiła miała miejsce wzajemna wymiana publikacji, kontaktów oraz dobrych praktyk stosowanych w wioskach naszego obszaru. Jesteśmy pewni, że takie spotkania zaowocują w przyszłości nowymi partnerstwami, wspólnymi projektami oraz wzajemną wymianą doświadczeń, dzięki czemu wsie będą się stale rozwijały, liderzy regularnie podnosili swoje kompetencję, a aktywni mieszkańcy będą dumni ze swojego miejsca zamieszkania.

Myśl globalnie- działaj lokalnie!!
#Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”.
#działajlokalnie #wieś #sołtys #wiejskieorganizacjepozarządowe #liderwiejski #aktywnimieszkańcywsi #dolinastobrawy

Skip to content