logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Za nami pierwszy zjazd w ramach „Szkoły Animatorów Wiejskich”, która została zorganizowana przez nasze stowarzyszenie. Pierwsze, weekendowe zajęcia miały, miejsce w fantastycznie wyposażonej świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich. Uczestnicy szkolenia, podczas pierwszych zajęć, zapoznali się szczegółowo z pojęciem: animator wiejski oraz z tym jak ważną rolę pełni on w lokalnej społeczności. Słuchacze wzięli udział w różnego rodzaju praktycznych warsztatach, dzięki którym dowiedzieli się m.in: jak należy współpracować z wiejską społecznością, aby praca ta przynosiła zamierzone rezultaty oraz w jaki sposób należy próbować rozwiązywać lokalne konflikty i dlaczego praca animatora wiejskiego jest tak bardzo potrzebna we współczesnych wsiach. Bardzo dziękujemy za aktywne uczestnictwo w szkoleniu, za liczne pytania oraz gorące dyskusje. Tym samy samym, zachęcamy wszystkich mieszkańców wsi, należących do naszego obszaru, zainteresowanych rolą: animatorów wiejskich, do zgłaszania się do biura naszego stowarzyszenia w celu otrzymania dodatkowych informacji na ten temat.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Skip to content