logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza  nabór do Szkoły Animatorów Wiejskich, którą organizujemy dla mieszkańców naszej LGD (z wyłączeniem miasta Kluczborka).

Szkolenie dotyczyć będzie roli animatora w środowisku lokalnym, diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i planowania projektu animacyjnego. W załączeniu szczegółowy harmonogram i tematyka spotkań.

Szkoła Animatorów skierowana jest do: sołtysów, członków rad sołeckich, liderów grup odnowy wsi, członków zarządów i członków stowarzyszeń wiejskich, osób które chciałyby zaangażować się w aktywne działania społeczne na wsi. W załączeniu również karta zgłoszeniowa, którą należy przesłać najpóźniej do 9  września  2016 roku na adres: biuro@dolinastobrawy.pl W Szkole Animatorów udział wziąć może maksymalnie 20 osób, po 4 osoby z każdej gminy. Stowarzyszenie dokona wyboru kandydatów na podstawie przesłanych w terminie kart zgłoszeniowych.

Harmonogram cyklu szkoleń

Karta zgłoszeniowa

Program szkolenia zjazd 1

Program szkolenia zjazd 2

Program szkolenia zjazd 3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja Szkoła Liderów Wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skip to content