logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 8 grudnia 2015 r. (wtorek) o godzinie 15:30, (drugi termin 16:00) w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, sala konferencyjna nr 62, II piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybory uzupełniające do Zarządu.
  4. Wybory do Rady Decyzyjnej.
  5. Przedstawienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju – dyskusja.
  6. Wolne wnioski.

Uchwały zaproponowane przez Zarząd do podjęcia na Walnym Zebraniu dostępne będą na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl w aktualnościach, na tydzień przed planowanym terminem zebrania.

Jednocześnie informujemy, że podczas Walnego Zebrania będzie możliwość uregulowania składek za 2015 rok.

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content