Zgoda na przetwarzanie


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych moich danych osobowych.

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie.

Zakres danych – zgoda: Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail

Cel przetwarzania: doradztwo dla potencjalnych beneficjentów – realizacja wymogu wynikającego
z umowy

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych: Stowarzyszenie

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości, że:

  • Administratorem danych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” z siedzibą w przy ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ustanowiła Inspektora ochrony danych, tel. 77-4131138, e-mail biuro@dolinastobrawy.pl,
  • Dane będą przetwarzane wyłączenie do celów statutowych Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” w Kluczborku związanych z członkostwem,
  • Dane będą udostępniane tylko Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” w Kluczborku lub innym organom zgodnie z przepisami prawa,
  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres członkostwo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” w Kluczborku,
  • Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny,
  • Dane podaję dobrowolnie.