logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Konkurs 2023
ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, działających na terenie gmin:
Pokój, Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczborka), Olesno, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną i inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego.

W ramach konkursu, granty w maksymalnej kwocie 6 tysięcy złotych, mogą być przeznaczone na realizację projektów, które:

Projekty mogą obejmować działania związane z jedną ze ścieżek tematycznych: „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” lub „Działaj ekologicznie” lub „Młodzież działa lokalnie”.

Pula przeznaczona na granty w tegorocznym naborze wynosi: 60.000,00 zł. Pula środków może ulec zwiększeniu.

Regulamin Konkursu wraz ze wzorem wniosku dostępne są na stronie oraz w siedzibie Stowarzyszenia:

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

Skip to content