logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Edycja 2023

Lasowice Małe - wieś w ekologię bogata

Projekt składał się z kilku związanych ze sobą i dobrze zaplanowanych działań. Zorganizowano spotkanie proekologiczne na terenie Wyłuszczarni Nasion w Lasowicach Małych. Na to wydarzenie zostały zaproszone członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kujakowicach, które podczas ogniska integracyjnego podzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniami ze swojej działalności. 

Zorganizowano wycieczkę rowerową do Pasieki Zarodowej w Maciejowie, gdzie zapoznano się z funkcjonowaniem tej instytucji, oraz do rezerwatów: Przyrody Smolnik i Kamieniec.

W ramach kolejnego działania mieszkańcy podczas wycieczki autokarowej wybrali się na Lato Kwiatów w Otmuchowie. Odbyło się także spotkanie z dietetykiem, który przedstawił zalety spożywania zdrowej żywności dla organizmu. 

Głównym punktem projektu było założenie łąki kwietnej na terenie Lasowic Małych – które było praktycznym wykorzystaniem wiedzy o przyrodzie oraz forma aktywnej integracji społecznej na świeżym powietrzu. Ogłoszono także konkursu na najładniejszą przydomową grządkę kwietną. 

Muzyczne babie lato w Oleśnie

Stowarzyszenie ,,Pro Musica Viva” wraz z Młodzieżowym Studium Muzyki Rozrywkowej od lat niezwykle barwnie wpisują się w kulturalne kalendarium Ziemi Oleskiej. W ramach projektu zorganizowano dwa koncerty otwarte dla publiczności oraz jeden warsztat inspirujący do rozpoczęcia przygody z muzyką. Koncerty odbyły się w listopadzie w MDK Olesno. Od września młodzież przygotowywała się do koncertów/warsztatów podczas spotkań i prób.

Głównym celem projektu było upowszechnianie społeczności lokalnej kultury muzycznej na wysokim poziomie, wydatnie wpływając na ofertę kulturalną miejscowości; promocja działalności artystycznej; inspirowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz integracja oleskich placówek wychowawczo – dydaktycznych. 

Wpadnij na Ligotkę i baw się dobrze!

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przysiółka Ligota Mała poprzez montaż całorocznej szafki na defibrylator AED, ułatwiającej dostęp do tego urządzenia. Poprzez zorganizowane warsztaty podniesiono świadomość zdrowotną mieszkańców i uczestników warsztatów. Poprzez warsztaty artystyczne pokazano mieszkańcom alternatywę dla spędzania czasu wolnego. Wszystkie te działania miały też na celu pokazanie mieszkańcom gminy Wołczyn – Ligoty Małej – malutkiej miejscowości będącej ojczyzną niewielkiej społeczności. Mieszkańcy chcieli pokazać, że ich miejscowość to nie tylko dziesięć domków, obok których szybko przejeżdża się autem, ale to przede wszystkim mieszkańcy, o bezpieczeństwo których należy zadbać.

"W świecie dzikich ziół i Chałpki Starzików"

Projekt skupiał się na przeprowadzeniu warsztatów przyrodniczych oraz historyczno-regionalnych. Warsztaty były adresowane do około 200 dzieci i młodzieży z regionu.

Podczas warsztatów przyrodniczych uczestnicy mieli możliwość praktycznego poznania zastosowania ziół w codziennym życiu. Uczestnicy dowiedzieli się również, że wiele pospolitych roślin uważanych za chwasty posiada wartościowe właściwości lecznicze, kosmetyczne oraz jest bogatym źródłem witamin i minerałów, które mogą być wykorzystane do przygotowywania zdrowych potraw i soków.

Podczas zajęć historycznych w Chałpce Starzików uczestnicy mieli okazję doświadczyć życia naszych przodków. Wykonywali pranie w dawnym stylu, korzystając z tar, wywaru z korzenia mydlnicy i kasztanów, aby pokazać, że codzienne czynności takie jak pranie były trudne dla kobiet w przeszłości. Na terenie Chałpki Starzików zostały posadzone dzikie zioła w starych naczyniach, aby były łatwo dostępne i mogły być wykorzystane podczas zajęć.

Baw się z nami w Brzezinkach

Przeprowadzone w ramach projektu działania miały za cel przede wszystkim podniesienie tożsamości lokalnej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez poznanie, i docenienie wartości miejsca, w którym żyją. Jednocześnie powstała szansa na rodzinnie spędzony czas wspólnie z dziećmi, budowanie więzi i relacji rodzic (opiekun) – dziecko. W ramach działań zorganizowano 3 spotkania animacyjne dla dzieci i rodziców – dziadków. Spotkania poprowadziła profesjonalna firma animacyjna, posiadająca doświadczenie i własny sprzęt. 

W czasie spotkań wykorzystywano różne elementy m.in. balony, skakanki, bańki mydlane w celu stworzenia warunków sprzyjających wspólnej-zgodnej zabawie i nauce. 

Mieszkańcy mieli okazję wzmocnić wzajemne kontakty, spędzić miło czas i otworzyć się na wzajemne działania. W ramach realizacji tego zadania stworzono tzw. ogrody społeczne – 3 ogródki kwiete z wykorzystaniem elementów małej architektury. Oko cieszą nasadzenia bylin i ziół m.in. jeżówka, rudbekia, lawenda, lubczyk, kocimiętka, hosty, żurawki, szałwia, komarzyca, facelia, mięta, melisa.  

Dziecięcy apel przyrodniczy

Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów i animacji dla dzieci na temat naturalnego środowiska i form ochrony środowiska oraz o tym, jakie działania są szkodliwe i dlaczego. Warsztaty zostały przeprowadzone przez profesjonalny zespół z teatru, który prowadził je poprzez wykorzystanie regionalnych legendarnych postaci nadprzyrodzonych, takich jak utopki czy beboki. Było to jedno specjalne spotkanie edukacyjne o lasach oraz jedna animacja w ramach większego sołeckiego wydarzenia.

Dodatkowo dzieci otrzymały kolorowanki z apelami o nie śmiecenie, które mogły przekazać później rodzicom czy innym bliskim. W ramach sołeckiego wydarzenia została udostępniona skrzynka na anonimowe apele do sąsiadów o zachowania ekologiczne, na przykład apel o niespalanie śmieci, które stowarzyszenie później przekazało tym osobom.

Czarownicy alchemicy

Projekt polegał na przygotowaniu nowej atrakcji dla mieszkańców w postaci warsztatów chemicznych dla dzieci oraz warsztatów z zielarstwa dla dorosłych. Celem było wprowadzenie uczestników w świat ziół, chwastów i kwiatów, prezentacja przepisów na ludowe lekarstwa, zapachowe tabliczki, kadzidła, świece i kosmetyki, z wykorzystaniem leczniczych właściwości otaczającej przyrody.

Następnie przeprowadzono warsztaty z różnymi grupami wiekowymi, takie jak „Mały chemik” dla dzieci,.

Dodatkowo zaplanowano warsztaty z aromaterapii podczas kwitnienia lawendy oraz warsztaty z destylacji olejków eterycznych z roślin. Projekt miał na celu przekazanie wiedzy o działaniu ziół, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, aby przywrócić tradycję przekazywania tej wiedzy z pokolenia na pokolenie.

Była to pierwsza taka inicjatywa w miejscowości i okolicy, mająca na celu edukację i integrację społeczności lokalnej w dziedzinie ziół i chemii.

Razem w Europejski Dzień Języków

Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Byczynie, mających na celu atrakcyjną naukę języków obcych poprzez wspólne gotowanie tradycyjnych potraw krajów europejskich. Warsztaty objęły wszystkie dzieci i młodzież Zespołu Szkół klas 4-8, które w czasie zajęć dydaktycznych uczyły się języków obcych poprzez wspólne gotowanie.

W ramach projektu zorganizowano również konkurs fotograficzny o nazwie „Jestem obywatelem Europy”.

Celem konkursu było wykonanie przez dzieci i młodzież fotografii, które przedstawiały ich własne miejsce w Europie. Na zakończenie projektu zorganizowano wystawę pokonkursową.

Dodatkowo, zaplanowano atrakcyjne obchody Europejskiego Dnia Języków, który corocznie przypada na 26 września. W tym dniu odbył się happening ulicami miasta, podczas którego używano zakupionych flag państw europejskich, wykonano banner obchodów Europejskiego Dnia Języków oraz transparenty z popularnymi zwrotami/słowami w różnych językach europejskich.

Bawmy się wspólnie

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przysiółka Ligota Mała poprzez montaż całorocznej szafki na defibrylator AED, ułatwiającej dostęp do tego urządzenia. Poprzez zorganizowane warsztaty podniesiono świadomość zdrowotną mieszkańców i uczestników warsztatów. Poprzez warsztaty artystyczne pokazano mieszkańcom alternatywę dla spędzania czasu wolnego. Wszystkie te działania miały też na celu pokazanie mieszkańcom gminy Wołczyn – Ligoty Małej – malutkiej miejscowości będącej ojczyzną niewielkiej społeczności. Mieszkańcy chcieli pokazać, że ich miejscowość to nie tylko dziesięć domków, obok których szybko przejeżdża się autem, ale to przede wszystkim mieszkańcy, o bezpieczeństwo których należy zadbać.

razem mamy moc

Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Byczynie, mających na celu atrakcyjną naukę języków obcych poprzez wspólne gotowanie tradycyjnych potraw krajów europejskich. Warsztaty objęły wszystkie dzieci i młodzież Zespołu Szkół klas 4-8, które w czasie zajęć dydaktycznych uczyły się języków obcych poprzez wspólne gotowanie.

W ramach projektu zorganizowano również konkurs fotograficzny o nazwie „Jestem obywatelem Europy”.

Celem konkursu było wykonanie przez dzieci i młodzież fotografii, które przedstawiały ich własne miejsce w Europie. Na zakończenie projektu zorganizowano wystawę pokonkursową.

Dodatkowo, zaplanowano atrakcyjne obchody Europejskiego Dnia Języków, który corocznie przypada na 26 września. W tym dniu odbył się happening ulicami miasta, podczas którego używano zakupionych flag państw europejskich, wykonano banner obchodów Europejskiego Dnia Języków oraz transparenty z popularnymi zwrotami/słowami w różnych językach europejskich.

Styl życia przyjazny środowisku

Projekt polegał na przygotowaniu nowej atrakcji dla mieszkańców w postaci warsztatów chemicznych dla dzieci oraz warsztatów z zielarstwa dla dorosłych. Celem było wprowadzenie uczestników w świat ziół, chwastów i kwiatów, prezentacja przepisów na ludowe lekarstwa, zapachowe tabliczki, kadzidła, świece i kosmetyki, z wykorzystaniem leczniczych właściwości otaczającej przyrody.

Następnie przeprowadzono warsztaty z różnymi grupami wiekowymi, takie jak „Mały chemik” dla dzieci,.

Dodatkowo zaplanowano warsztaty z aromaterapii podczas kwitnienia lawendy oraz warsztaty z destylacji olejków eterycznych z roślin. Projekt miał na celu przekazanie wiedzy o działaniu ziół, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, aby przywrócić tradycję przekazywania tej wiedzy z pokolenia na pokolenie.

Była to pierwsza taka inicjatywa w miejscowości i okolicy, mająca na celu edukację i integrację społeczności lokalnej w dziedzinie ziół i chemii.

odpoczynek wśród zieleni

Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów i animacji dla dzieci na temat naturalnego środowiska i form ochrony środowiska oraz o tym, jakie działania są szkodliwe i dlaczego. Warsztaty zostały przeprowadzone przez profesjonalny zespół z teatru, który prowadził je poprzez wykorzystanie regionalnych legendarnych postaci nadprzyrodzonych, takich jak utopki czy beboki. Było to jedno specjalne spotkanie edukacyjne o lasach oraz jedna animacja w ramach większego sołeckiego wydarzenia.

Dodatkowo dzieci otrzymały kolorowanki z apelami o nie śmiecenie, które mogły przekazać później rodzicom czy innym bliskim. W ramach sołeckiego wydarzenia została udostępniona skrzynka na anonimowe apele do sąsiadów o zachowania ekologiczne, na przykład apel o niespalanie śmieci, które stowarzyszenie później przekazało tym osobom.

Profilaktyka w oparciu o akceptację i kształtowanie zdrowych nawyków u młodzieży

Projekt polegał na przygotowaniu nowej atrakcji dla mieszkańców w postaci warsztatów chemicznych dla dzieci oraz warsztatów z zielarstwa dla dorosłych. Celem było wprowadzenie uczestników w świat ziół, chwastów i kwiatów, prezentacja przepisów na ludowe lekarstwa, zapachowe tabliczki, kadzidła, świece i kosmetyki, z wykorzystaniem leczniczych właściwości otaczającej przyrody.

Następnie przeprowadzono warsztaty z różnymi grupami wiekowymi, takie jak „Mały chemik” dla dzieci,.

Dodatkowo zaplanowano warsztaty z aromaterapii podczas kwitnienia lawendy oraz warsztaty z destylacji olejków eterycznych z roślin. Projekt miał na celu przekazanie wiedzy o działaniu ziół, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, aby przywrócić tradycję przekazywania tej wiedzy z pokolenia na pokolenie.

Była to pierwsza taka inicjatywa w miejscowości i okolicy, mająca na celu edukację i integrację społeczności lokalnej w dziedzinie ziół i chemii.

Skip to content