logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Ogłoszenie wyników konkursu "Działaj Lokalnie" 2024

Lokalny konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” 2024 został rozstrzygnięty. W ramach konkursu “Działaj Lokalnie” wpłynęło 26 wniosków, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną. Komisja Grantowa (składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów, samorządu, instytucji oświatowych) pracowała nad oceną wniosków w dniach 15 – 27 maja 2024r. Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 28.05.2024r. Komisja w wyniku oceny merytorycznej zdecydowała o przyznaniu 12 grantów na łączną kwotę 60 000,00 zł.

Stowarzyszenie wystartowało w otwartym konkursie ofert na wkłady własne ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Jeśli otrzymamy dodatkowe środki na wsparcie programu Działaj Lokalnie 2024 to wówczas sfinansujemy kilka kolejnych projektów z listy rankingowej. Wyniki konkursu powinny być ogłoszone do połowy lipca.

Konkurs dofinansowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie “Działaj Lokalnie” jest możliwe również dzięki wsparciu naszych Partnerów i Darczyńców:

Darczyńcy konkursu Działaj Lokalnie w 2024 roku

Studio Reklamy Valdex s.c.
Barbara Ziora, Waldemar Sosin

Lesaffre Polska S.A.

"Dolina Stobrawy" sp. z o.o.
Pasieka Zarodowa w Maciejowie

Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kluczbork

Bank Spółdzielczy
w Wołczynie

Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Olesno


NESTRO® PPHU Sp. z o.o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
EM-MED Ewa Mieszkalska

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe „JUREX” Jerzy Lipiński

Partnerzy konkursu Działaj Lokalnie w 2024 roku

Gmina Kluczbork

Powiat Kluczborski

Gmina Byczyna

Gmina Wołczyn

Gmina Olesno

Gmina Lasowice Wielkie

Gmina Pokój

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content