logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

W dniu 30 stycznia 2024 roku, w malowniczym Maciejowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Dobre bo Lokalne II” wraz z otwarciem rękodzielni.

W wydarzeniu udział wzięli trzej partnerzy projektu. Obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy”, które było LGD koordynującą projekt, Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”.

Na podsumowanie przybyli także zaproszeni goście, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji oraz mieszkańcy naszego obszaru.

Podczas spotkania partnerzy zaprezentowali działania zrealizowane w ramach projektu. W ciągu 15 miesięcy trwania projektu udało się zrealizować mnóstwo działań, w tym, warsztatów, spotkań, konkursów. Powstały także dwie rękodzielnie. Partnerzy wspólnie zorganizowali cykl trzech eventów, które pozwoliły na wymianę doświadczeń promocję produktów i usług lokalnych, a także na wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne, aktywizujące i integrujące. Budżet projektu współpracy to 1 643 374,00 zł.

Ważnym punktem spotkania było uroczyste otwarcie rękodzielni, w których cyklicznie odbywać się będą warsztaty rękodzielnicze, zajęcia edukacyjne bazujące na lokalnych zasobach oraz korzystać z nich będą mogli rękodzielnicy chcący prowadzić w nich zajęcia. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Joanna Harus – Dyrektorka Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pan Lesław Czernik – Wicestarosta Kluczborski; Pan Jarosław Kielar – Burmistrz Miasta Kluczborka oraz przedstawiciele Zarządu LGD „Dolina Stobrawy”.

Następnie po przerwie na posiłek odbyły się niezwykle ciekawe warsztaty i wykład . Uczestnicy mieli do wyboru takie tematy jak: Wykorzystanie produktów pszczelich w utrzymaniu i odzyskaniu zdrowia – wykład połączony z degustacją produktów pszczelich „Ludowe okadzanie- smugi i kadzidła” „Ekobiżuteria”- ozdoby z natury. Po warsztatach podsumowaliśmy i zakończyliśmy to wyjątkowe wydarzenie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wyjątkowego wydarzenia, w szczególności Pasiece Zarodowej w Maciejowie za ugoszczenie nas oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Maciejowie za przygotowanie smacznego poczęstunku.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Skip to content