logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 25 maja 2023r. (czwartek), o godzinie 16:00, (drugi termin 16:30) w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, sala konferencyjna nr 62, II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Zarządu.
 4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 5. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Decyzyjnej.
 8. Przedstawienie propozycji zmian w statucie.
 9. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w statucie.
 10. Konsultacje społeczne założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 11. Wolne wnioski.         

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe oraz uchwały zaproponowane przez Zarząd do podjęcia na Walnym Zebraniu dostępne będą na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl w aktualnościach, na tydzień przed planowanym terminem zebrania.

Jednocześnie informujemy, że podczas Walnego Zebrania będzie możliwość uregulowania składek za 2023 rok.

Serdecznie zapraszamy.


Aktualizacja 18.05.2023r.

Projekt zmian w statucie:

Projekt statutu, 05.2023r.

Sprawozdanie finansowe za 2022r. 

Sprawozdanie finansowe 2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content