logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Druga część Gali, która odbyła się 2 grudnia w Pałacu Pawłowice, to podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W obecnym okresie programowania w ramach 2 celów strategicznych:

1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku.

2. Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku.

Przekazaliśmy na rozwój regionu w ramach konkursów kwotę

13 368 000 zł.

W ramach działania: Podejmowanie działalności gospodarczej:

– Powstały 53 nowe firmy działające w różnych branżach.

– Przyznano dotacje na kwotę 3 180 000 zł.

– Wdrożone usługi, produkty często charakteryzowały się innowacyjnością oraz wykorzystywały lokalne zasoby.

W ramach działania: Rozwijanie działalności gospodarczej:

– 10 podmiotów otrzymało wsparcie na rozwój działalności gospodarczej

– Na to przedsięwzięcie przeznaczono ponad 1 630 000 zł.

– Pozyskane środki przeznaczono m.in. na remonty, doposażenie, zakup nowych maszyn, podnoszenie kompetencji pracowników.

– Dodatkowo wsparto jedną operację na rozwój rynków zbytu.

W celu: Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy powstały 63 nowe miejsca pracy.

– Łącznie na ten cel przeznaczono ponad 4 800 000 zł.

Założono realizację trzech projektów współpracy

1. Dobre bo lokalne

2. Edukacja regionalna

na szlaku przedsiębiorczych

wsi tematycznych

3. Dobre bo lokalne II

Łączna kwota przeznaczona na projekty współpracy w Dolinie Stobrawy 960 000 zł.

Całkowita wartość projektów współpracy wszystkich partnerów 2 262 600 zł.

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju to również tworzenie infrastruktury rekreacyjnej.

– Powstało 51 obiektów infrastruktury rekreacyjnej w tym sportowej.

– Ponad 11 000 osób skorzystało z tych obiektów.

– Powstały m.in.: boiska wielofunkcyjne, place zabaw, siłownie, kino plenerowe, centrum edukacji, wiaty rekreacyjne, ścieżka pieszo-rolkowa.

– Na to przedsięwzięcie przeznaczono ponad 5 220 000 zł.

Zorganizowano również projekty grantowe.

1. Projekt grantowy: Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności.

– przyznano 18 grantów na kwotę ponad 240 000 zł

– zajęcia dotyczące dziedzictwa przyrodniczego,

kulturowego, historycznego, zajęcia rekreacyjne,

– z zajęć skorzystało ponad 1400 osób.

2. Projekt grantowy: Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność.

– przyznano 13 grantów na kwotę ponad 188 000 zł.,

– odbyły się innowacyjne imprezy lokalne i wydarzenia kulturalne,

– w 42 wydarzeniach wzięło udział ponad 2 400 osób.

W ramach naszych działań zajmujemy się aktywizacją, edukacją i integracją mieszkańców.

Organizujemy:

-Szkoły Liderów, Animatorów Doliny Stobrawy,

– Podróże studyjne,

– Wydarzenia promocyjne,

– Spotkania informacyjne i szkolenia

Oraz liczne inne działania …

Za zaangażowanie we wdrażanie strategii na lata 2014-2020 dziękujemy obecnemu Zarządowi w składzie:

Prezes – Tomasz Paluch

Wiceprezes – Małgorzata Pach

Wiceprezes – Barbara Zając

Wiceprezes – Edyta Stabrawa

Wiceprezes – Piotr Kisiel

Wiceprezes – Dorota Marynowska – Florczak

Wiceprezes – Przemysław Mączka

Wiceprezes – Artur Nowak

Dziękujemy również Członkom Zarządu w latach 2014-2021:

Katarzyna Piechowska

Beata Siwak

Dominika Maliszewska

Jolanta Schatt

Katarzyna Zawadzka

Patrycja Zawadzka

Irena Hadasik

Gabriela Wróbel

Tomasz König

Andrzej Kościuk

Jakub Goliński

Andrzej Kochański

Dziękujemy również Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Robert Podgórniak

Wiceprzewodniczący: Andrzej Kościuk

Członek: Janusz Wojczyszyn

Dziękujemy Członkom Komisji Rewizyjnej w latach 2014-2021

Agnieszka Szyniec

Henryk Nosewicz

Ś.P. Rafał Neugebauer

Ś.P. Władysław Buła

Podziękowania wędrują również do obecnej Rady Decyzyjnej w składzie:

Przewodniczący Rady – Janusz Kallus

Wiceprzewodniczący Rady – Piotr Górok

Grażyna Wyrwa

Józef Bzdzion

Renata Wolny

Dorota Migoń

Aneta Sztojko – Chałupczyńska

Joanna Ptak-Fioncek

Joanna Staszków

Szymon Godyla

Robert Pietrucha

Dziękujemy również Członkom Rady Decyzyjnej w latach 2014-2021:

Marta Kulisińska

Paweł Wąsiak

Krzysztof Chojak

Dawid Jurczyk

Waldemar Antkowiak

Aleksandra Taradowska-Kostrzewa

Anna Jurczyk- Miżejewska

Damian Gocejna

DZIĘKUJEMY!

„Sami możemy zrobić niewiele, razem tak dużo.”

H. Keller

Zdjęcia Foto Chudy

Wyświetl statystyki i reklamy

Promuj post

4Foto Chudy i 3 innych użytkowników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content