logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Pisząc strategię, chcemy, aby była skrojona na miarę potrzeb naszego obszaru, dlatego w procesie jej tworzenia zaplanowaliśmy cykl spotkań branżowych.

Za nami pierwsze spotkanie, na którym rozmawialiśmy o aspektach przyrodniczych. 🐸🦇🦉🌳🍀

Na spotkaniu mówiliśmy o inwentaryzacjach przyrodniczych, możliwych formach ochrony przyrody i kwalifikujących się miejscach na terenie LGD Dolina Stobrawy, przyszłych celach środowiskowych jakie zakładamy w lokalnej strategii rozwoju i środkach w ramach LSR, które będzie można wykorzystać na te cele.

Zapoznaliśmy się również z innymi możliwościami finansowania działań związanych z ochroną przyrody.

Dziękujemy za ciekawą dyskusję i wiele pomysłów. 🥰

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content