logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

13.01.2022r. o godz. 10:00. w siedzibie stowarzyszenia odbyło się spotkanie informacyjne w ramach organizowanego naboru 27/2022 poddziałanie 19.2 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 
Na spotkaniu szczegółowo omówione zostały zasady obowiązujące w ramach naboru, cele Lokalnej Strategii Rozwoju, lokalne kryteria wyboru, a także wzory wniosków i załączniki. 
 
Uczestnictwo w spotkaniu upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty. 
 
Dziękujemy za udział w spotkaniu i życzymy powodzenia w aplikowaniu o dofinansowanie. 
 
Zapraszamy na konsultacje indywidualne do biura stowarzyszenia.
 
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
 
Skip to content