logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach organizowanego naboru 27/2022.
➡Spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 19.2 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej odbędzie się 13.01.2022r. o godz. 10:00.
 
➡Spotkanie odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia (Kluczbork, ul. Moniuszki 4, I piętro).
 
➡Uczestnictwo w spotkaniu będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.
 
➡Aby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić się telefonicznie pod numerem 77 413 11 38 lub mailowo na adres biuro@dolinastobrawy.pl podając imię i nazwisko uczestnika oraz reprezentowaną instytucję/organizację.
 
➡Zgłoszenie należy przesłać do dnia 11.01.2022r.
 
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Skip to content