logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Informujemy, iż 31 maja 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą:

  • nr 4856/2021 przyjął do stosowania formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dokumenty zostały zamieszczone pod adresem:

https://bip.opolskie.pl/2016/09/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej/

 

Skip to content