logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 18 maja 2021r. (wtorek)o godzinie 15:30, (drugi termin 16:00) w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, sala konferencyjna nr 62, II piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Zarządu.
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
  7. Wybory do Rady Decyzyjnej.
  8. Uzupełniające wybory do Zarządu.
  9. Wolne wnioski.

 

Ewentualne uchwały zaproponowane przez Zarząd do podjęcia na Walnym Zebraniu dostępne będą na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl w aktualnościach, na tydzień przed planowanym terminem zebrania.

Jednocześnie informujemy, że podczas Walnego Zebrania będzie możliwość uregulowania składek za 2020 i 2021 rok.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

 

 

Skip to content