logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z procedurą rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji, które są do pobrania w załączniku.

Zmiana kryteriów podyktowana jest nowelizacją ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Proponowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym.

Uwagi do propozycji zmiany kryteriów proszę kierować na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl lub osobiście do biura stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2021r. do godziny 15.00

Lokalne-Kryteria-Wyboru-propozycja zmian

 

Aktualizacja 05.05.2021r.

Do propozycji zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga.

W związku z powyższym Lokalne Kryteria Wyboru Operacji przyjęte zostaną w zaproponowanej formie.

Skip to content