logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Fundacją WWF Polska ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie”.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt o tematyce ekologicznej, aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego, a działających na terenie gmin: Pokój, Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork), Olesno.

W ramach konkursu Ośrodek Działaj Lokalnie przyznaje granty w kwocie maksymalnie:
3 tysięcy złotych na realizację projektów, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie.
  • będą realizowane między 1 czerwca 2021r., – 15 września 2021r.

Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” z WWF jako priorytetowe wyróżnia takie inicjatywy, które zmierzają do przeciwdziałania zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizując społeczności lokalne i wykorzystując ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym. Promuje aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację, dzięki czemu buduje zainteresowanie tematami zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, ale również wśród przedstawicieli całej społeczności lokalnej, do której należą ludzie w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach i zawodach.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
w dniach 12.04.2021r. – 12.05.2021r.
Pula przeznaczona na granty w tegorocznym naborze wynosi: 9.000,00 zł. Pula środków może ulec zwiększeniu.
Regulamin Konkursu wraz ze wzorem wniosku dostępne są na stronie: www.dolinastobrawy.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
Regulamin Działaj lokalnie i ekologicznie
Wzór wniosku DL 2021
Karta oceny formalnej DL 2021
Karta oceny merytorycznej DL 2020
W związku z sytuacją epidemiczną nie planujemy obecnie tradycyjnych spotkań informacyjnych. Zapraszamy na spotkania on-line oraz zachęcamy do korzystania z indywidualnych konsultacji telefonicznych, e-mailowych oraz w naszym biurze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  • Harmonogram spotkań informacyjnych on-line – do wyboru są trzy terminy wymienione poniżej.
    Aby zapisać się na spotkanie, należy kliknąć w datę lub link pod wybranym terminem i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Następnie na podany w zgłoszeniu adres e-mail przyjdzie link umożliwiający udział w wybranym spotkaniu.

I termin – 14.04.2021 (środa) – godz. 16.00
https://dolinastobrawy.clickmeeting.com/dzialajlokalnie_pierwszy_termin/register

II termin – 16.04.2021 (piątek) – godz. 10.00
https://dolinastobrawy.clickmeeting.com/dzialajlokalnie_drugi_termin/register

III termin – 20.04.2021 (wtorek) – godz. 16.00
https://dolinastobrawy.clickmeeting.com/dzialajlokalnie_trzeci_termin/register

Na webinarium obowiązuje rejestracja, liczba miejsc jest ograniczona.

Aby się zarejestrować, należy kliknąć poniższy link i podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail:

Następnie w ciągu kilku dni na podany adres mailowy przyjdzie potwierdzenie udziału wraz z unikatowym linkiem do spotkania (link będzie pod hasłem „Click here to join”). Jest dostępnych 100 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Skip to content